صفحه اصلی / ارسال مقاله

ارسال مقاله

راهنمای ارسال مقاله برای فصلنامه تاریخ روایی(روایت تاریخ)

فرهیخته گرامی، پیش از اقدام به ارسال مقاله به این سامانه، مطالعه دقیق ضوابط و مقررات فصلنامه الزامی است.

به استحضار می رساند روند ارزیابی اولیه مقالات 2 ماه می باشد.

جهت ارسال مقاله برای فصلنامه علمی-تخصصی تاریخ روایی(روایت تاریخ) و شروع روند ارزیابی مقاله، توجه به موارد زیر ضروری است:

1- ارسال تعهدنامه‌ی کتبی همراه مقاله مبنی بر این که، مقاله‌ی مزبور تا اعلام نتیجه (حداکثر شش ماه از زمان تحویل به مجله) به نشریه دیگری فرستاده نخواهد شد.

2- پرداخت هزینه داوری مقاله مبلغ 50000 هزار تومان همزمان باارسال مقاله و 70000هزار تومانپس از تایید نهایی مقاله.(هزینه فوق، مقالاتی را شامل می‌شود که حداکثر در 6000 واژه تنظیم شده باشند. درخصوص

مقالاتی با بیش از 6000 واژه، به ازای هر 1000 واژه، مبلغ (20 هزار تومان) دریافت می‌شود.)

اگر مقاله ای چکیده انگلیسی نداشته باشد برای نوشتن چکیده مبلغ 20000 تومان دریافت میشود

3- لطفاً هزینه   مقاله  را به حساب بانک ملت به نام مریم دختمجیدی به شماره

6104337843351832 واریز و تصویر فیش واریزی را به ایمیلinfo@tarikhravai.ir ارسال نمایید.

4- رعایت اصول شیوه‌نامه فصلنامه تاریخ روایی(روایت تاریخ).

علاقه مندان می توانند مقالات خود را باتوجه به ضوابط نشریه از طریق سامانه فصلنامه

یا از طریق  پست های الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

majidimaryam30@yahoo.com

      info@tarikhravai.ir