اصول اخلاقی

اصول مربوط به سردبیر و هیات تحریریه

 • توجه به اهداف اصلی نشریه و تلاش برای رسیدن به آنها.

 • انتخاب داوران با توجه به تخصص و رشته دانشگاهی.

 • پرهیز از هر نوع تبعیض(سن، جنس، ملیت، دین، تحصیلات و…) در جریان داوری

  مقالات.

 • تمام مقالات دریافتی توسط دو داور و بدون اطلاع آنها از نام نویسندگان داوری خواهد

  شد. در شرایطی که مقاله توسط یکی از داوران رد و توسط دیگری تأیید شود، جهت

  ارزیابی نهایی به داور سوم ارسال می شود.

 • کلیه اطلاعات موجود در مقالات محرمانه تلقی شده و کلیه اعضا در رعایت اصل

  امانتداری کوشا باشند.

 • کلیه اعضا در بررسی محتوایی و علمی مقالات مشارکت داشته و از طریق ارتباط با

  نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء سطح کیفی مقالات یاری رسانند.

اصول مربوط به نویسندگان

 • نشریه از دریافت مقاله های پژوهشی که حاوی مطالب و نکات علمی جدید باشند،

  استقبال می کند. همچنین کلیه مقالات می بایست مستدل و مستند باشند(ارجاعات

  دقیق و نقل قولها مشخص باشند) و از ساختار منطقی و انسجام محتوایی و از

  سبک نگارش مطلوب برخوردار باشند.

 • مقاله ارسالی و یا محتوای آن نباید قبلا در نشریه­ای به چاپ رسیده باشد و یا همزمان

  به نشریه دیگری ارسال شود. در صورت پذیرش مجله، نباید در جای دیگری چاپ شود

  و حق چاپ آن برای نشریه محفوظ است.

 • نشریه در پذیرش، رد، اصلاح و ویرایش مقاله های دریافتی مجاز است.تهیه مقاله باید

  عاری از هرگونه عمل غیر اخلاقی شامل جعل اطلاعات، تحریف واقعیات، دزدی علمی

  باشد.

 • مسئولیت مطالب و مقالات چاپ شده با نویسندگان بوده و نشریه در این مورد

  مسئولیتی قبول نمی کند.

 • تمامی نویسندگان می بایست همراه با فایل مقالات مشخصات خود را شامل نام و نام

  خانوادگی به فارسی و انگلیسی، میزان تحصیلات، مرتبه علمی، نام دانشگاه و شهر

  محل دانشگاه، آدرس الکترونیکی و شماره های تماس خود را ارسال نمایند. همچنین

  در صورت تعدد نویسندگان، نویسنده مسئول را معرفی نمایند. این نویسنده مسئول

  ارتباط با دفتر نشریه خواهد بود.