صفحه اصلی / اطلاعات نشریه / اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

تاریخ و پژوهش‌های وابسته به آن، یکی از پردامنه‌ترین و گسترده‌ترین موضوعات در زمینه علوم انسانی است

که علی‌رغم پرداختن هم جانبه به آن باز هم ضرورت پژوهش در حوزه‌های آن احساس می‌شود.

از این رو تاریخ به‌عنوان دانشی فعال و پویا همواره می‌بایست از نگاه و تحلیل جدید موردارزیابی قرار گیرد

تا بتوان دستاوردهای آن را به همگان معرفی و عرضه نمود.

نشریه تاریخ روایی(روایت تاریخ )با هدف ایجاد فضایی جهت ارائه جدیدترین آثار پژوهشی و مطالعاتی در حوزه

تاریخ ایران و جهان سعی دارد موجبات ارتقاء جایگاه علمی دانش تاریخ را فراهم سازد.

این نشریه تلاش خواهد کرد با رویکرد علمی و پژوهشی و به منظور آگاهی بخشیدن و ایجاد فرصت‌های مناسب

برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان قدم به عرصه حوزه‌های متنوع تاریخ بگذارد.

این نشریه در نظر دارد مقالات پژوهشی رشته تاریخ که دارای نظریات بدیع و جدید باشند، منتشر نماید؛ بنابراین

درپنج حوزه تاریخ ایران باستان، تاریخ اسلام، تاریخ ایران دوره اسلامی ، تاریخ معاصر ،تاریخ هنر و تاریخ جهان

مقاله می‌پذیرد.امید است با پشتوانه مشارکت محققان، اساتید و دانشجویان،این نشریه بتواند هر چه بهتر و بیشتر در

غنا بخشیدن به پژوهش‌های تاریخی سهیم باشد.