نوشته های جدید
صفحه اصلی / اطلاعات نشریه / اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

تاریخ و پژوهش‌های وابسته به آن، یکی از پردامنه‌ترین و گسترده‌ترین موضوعات در زمینه علوم

انسانی است که علی‌رغم پرداختن هم جانبه به آن باز هم ضرورت پژوهش در حوزه‌های آن

احساس می‌شود.از این رو تاریخ به‌عنوان دانشی فعال و پویا همواره می‌بایست از نگاه و تحلیل

جدیدموردارزیابی قرار گیرد تا بتوان دستاوردهای آن را به همگان معرفی و عرضه نمود.

نشریه تاریخ روایی(روایت تاریخ )با هدف ایجاد فضایی جهت ارائه جدیدترین آثار پژوهشی و

مطالعاتی در حوزه تاریخ ایران و جهان سعی دارد موجبات ارتقاء جایگاه علمی دانش تاریخ را

فراهم سازد.

این نشریهتلاش خواهد کرد با رویکرد علمی و پژوهشی و به منظور آگاهی بخشیدن و ایجاد فرصت‌های

مناسب برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان قدم به عرصه حوزه‌های متنوع تاریخ بگذارد.

این نشریه در نظر دارد مقالات پژوهشی رشته تاریخ که دارای نظریات بدیع و جدید باشند، منتشر

نماید؛ بنابراین درپنج حوزه تاریخ ایران باستان، تاریخ اسلام، تاریخ ایران دوره اسلامی ، تاریخ

معاصر ،تاریخ هنر و تاریخ جهان مقاله می‌پذیرد.امید است با پشتوانه مشارکت محققان، اساتید

و دانشجویان،این نشریه بتواند هر چه بهتر و بیشتر در غنا بخشیدن به پژوهش‌های تاریخی

سهیم باشد.