صفحه اصلی / اطلاعات نشریه / درباره نشریه

درباره نشریه

فصلنامه علمی – تخصصی تاریخ روایی(روایت تاریخ) با هدف حمایت و جلب تازه ترین مطالعات و

پژوهش های رشته تاریخ با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی شده است.

این فصلنامه به شکل الکترونیک و چاپی در پایان هر فصل و در چهار شماره در سال منتشر خواهد

شد.

این فصلنامه باهدف نشر دستاوردهای پژوهشی در زمینه‌های زیر منتشر می شود:

تاریخ ایران باستان

تاریخ ایران دوره اسلامی

تاریخ معاصر

تاریخ هنر

تاریخ جهان