صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / 4-بررسی تبعیدیان ایرا‌نی و مخا‌لفان انگلیسی دیپلماسی ادواردگری وزیر امورخارجه ا‌نگلستان در ا‌بتدای قرن 20 /دکتر حسین پندار *

4-بررسی تبعیدیان ایرا‌نی و مخا‌لفان انگلیسی دیپلماسی ادواردگری وزیر امورخارجه ا‌نگلستان در ا‌بتدای قرن 20 /دکتر حسین پندار *

چکیده:

از میان پیامدهای ناگوار کودتای 1908م در به توپ بستن مجلس شورای ملی ایران توسط قوای قزاق، ظهور قشر

جدیدی از وکلای متواری مجلس ، برخی آزادیخواهان و فعّالان سیاسی بنام تبعیدیان و مهاجران سیاسی ایران ،

اتّفاقی بود که در سایۀ اقدامات و فعّالیت های سیاسی شان در خارج از ایران، برای اوّلین بار خروج از حالت

انفعالی و قرار گرفتن در شرایط مبارزه در قبال اقدامات استعماری انگلستان در کسب حق تعیین سرنوشت در

حیات سیاسی ایران بدست آمد . بدون شک بختیاری و کامیابی تبعیدیان و مهاجران سیاسی ایران در همکاری با

مخالفین انگلیسی دیپلماسی سر ادوارد گری – وزیر امور خارجه – در داخل انگلستان بنا به فراهم کردن زمینه

های همکاری توسط گروه اخیر بهمراه تکاپو و سرسختی شان در بهره از فرصت ها و منافع مورد نظرشان بود. در

حالیکه از یک سو تبعیدیان در خارج از ایران در دو جبهۀ مبارزه با استبداد صغیر و استعمار انگلستان و البته روسیه

می جنگیدند و در دیگر سو عامل اصلی در برانگیختگی مخالفان انگلیسی، تأمین منافع ملی انگلستان بود که در

تقابل با روسیه، دیپلماسی جدید دولت لیبرال بنرمن را به اندازۀ کافی کارآمد نمی‌دانستند و بدینوسیله خواستار

تغییر آن بودند.

کلمات کلیدی:

ادوارد گری، تبعیدیان سیاسی ایران،  قرارداد 1907، کودتای 1908

 

 

pendarmh@gmail.com استادیار ، گروه تاریخ  – دانشگاه پیام نور – تهران – ایران *

این مطالب را نیز ببینید!

1-مروری بر سابقه دارالایتام‌های غیردولتی در دوره قاجار/ فیروزه غفاری راد

چکیده: ایرانیان از دیرباز مردمانی دیندار و نیکوکار بودند و در انجام تعالیم مذهبی و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *