صفحه اصلی / راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

الف)شرایط عمومی

1- نشریه فقط مقاله‌هایی را خواهد پذیرفت که حاصل نوآوری و پژوهش نویسنده و نویسندگان

در زمینه پژوهش‌های تاریخ ایران باستان، تاریخ اسلام، تاریخ ایران دوره اسلامی و تاریخ جهان

باشند. همچنین نشریه از مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری استقبال خواهد کرد.

2- صرفاً مقاله‌هایی در این نشریه منتشر می‌شود که در نشریه‌های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه

نشده باشند. حق چاپ مقاله، پس از پذیرش، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مقاله مجاز به

چاپ آن در جای دیگر نیست.

3- پذیرش نهایی مقاله‌ها بر عهده داوران و هیئت تحریریه نشریه است.

4- مسئولیت علمی و حقوقی مطالب درج‌شده در مقالات بر عهده نویسندگان آن‌هاست و مجله

مسئولیتی در این زمینه ندارد.

5- حق پذیرش، عدم پذیرش، اصلاح و ویرایش مقاله‌های دریافتی برای مجله محفوظ است.

6- مشخصات کامل نویسنده شامل: نام ونام خانوادگی به فارسی وانگلیسی، میزان ‌تحصیلات،

رتبه علمی، موسسه علمی وابسته، نشانی پست الکترونیکی و شماره تلفن تماس همراه مقاله

ارسال شود.

7- هزینه هر مقاله 150هزارتومان میباشد که در ابتدای ارسال مقاله دریافت می شود.

ب) نحوه تنظیم مقالات

1- مقاله‌ها باید مشتمل برعنوان، چکیده،کلیدواژه‌ها،مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه و فهرست منابع

باشد.

2- عنوان مقاله به‌طور کامل و به دو زبان انگلیسی و فارسی نوشته شود.

3- چکیده مقاله در حداکثر 250 کلمه تنظیم شود و دارای حداکثر هفت واژه کلیدی به دو زبان

فارسی و انگلیسی باشد.

4- مقدمه شامل: طرح مسئله پژوهش و پیشینه آن، شیوه تحقیق و بیان اهداف پژوهش باشد.

5- بدنه اصلی مقاله می‌بایست شامل بخش‌های مختلف پژوهش، ارجاعات و ارائه‌کننده

استدلال‌ها و نظرات مؤلف باشد.

6- نتیجه بیان‌گر یافته‌های پژوهش به‌طور تفصیلی است.

7- کلیه ارجاعات در داخل متن با ذکر نام نویسنده، تاریخ  انتشار، شماره جلد و شماره صفحه

در داخل پرانتز به شیوه زیر آورده شود:

نام خانوادگی مؤلف، سال چاپ: جلد/ شماره صفحه.

8- اطلاعات کتاب‌شناسی منابع در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین،

براساس نام خانوادگی نویسنده، به ترتیب حروف الفبا و به شیوه زیرآورده شود:

کتاب: نام‌ خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام‌ نویسنده/ نویسندگان (تاریخ‌ انتشار). نام کتاب

به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام ‌نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام

نشریه به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات مربوط به مقاله.

منابع اینترنتی: نام‌ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام

وب‌ سایت(عنوان نشریه الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اینترنتی.

9- مقالات باقلم بی نازنین (B Nazanin) سایز 14دربرنامه Word2007 تایپ شود.

10- حجم مقالات حداکثر در 20صفحه A4تنظیم شود.

11- کلیه جدول‌ها، تصاویر و نمودارها با ذکر عنوان در بالای آن‌ها و توضیحات و ذکرمنبع درزیر

آن‌ها آورده شود.