صفحه اصلی / راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

الف)شرایط عمومی

۱- نشریه فقط مقاله‌هایی را خواهد پذیرفت که حاصل نوآوری و پژوهش نویسنده و نویسندگان

در زمینه پژوهش‌های تاریخ ایران باستان، تاریخ اسلام، تاریخ ایران دوره اسلامی و تاریخ جهان

باشند. همچنین نشریه از مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری استقبال خواهد کرد.

۲- صرفاً مقاله‌هایی در این نشریه منتشر می‌شود که در نشریه‌های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه

نشده باشند. حق چاپ مقاله، پس از پذیرش، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مقاله مجاز به

چاپ آن در جای دیگر نیست.

۳- پذیرش نهایی مقاله‌ها بر عهده داوران و هیئت تحریریه نشریه است.

۴- مسئولیت علمی و حقوقی مطالب درج‌شده در مقالات بر عهده نویسندگان آن‌هاست و مجله

مسئولیتی در این زمینه ندارد.

۵- حق پذیرش، عدم پذیرش، اصلاح و ویرایش مقاله‌های دریافتی برای مجله محفوظ است.

۶- مشخصات کامل نویسنده شامل: نام ونام خانوادگی به فارسی وانگلیسی، میزان ‌تحصیلات،

رتبه علمی، موسسه علمی وابسته، نشانی پست الکترونیکی و شماره تلفن تماس همراه مقاله

ارسال شود.

۷- هزینه هر مقاله ۱۰۰هزارتومان میباشد که در ابتدای ارسال مقاله دریافت می شود.

ب) نحوه تنظیم مقالات

۱- مقاله‌ها باید مشتمل برعنوان، چکیده،کلیدواژه‌ها،مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه و فهرست منابع

باشد.

۲- عنوان مقاله به‌طور کامل و به دو زبان انگلیسی و فارسی نوشته شود.

۳- چکیده مقاله در حداکثر ۲۵۰ کلمه تنظیم شود و دارای حداکثر هفت واژه کلیدی به دو زبان

فارسی و انگلیسی باشد.

۴- مقدمه شامل: طرح مسئله پژوهش و پیشینه آن، شیوه تحقیق و بیان اهداف پژوهش باشد.

۵- بدنه اصلی مقاله می‌بایست شامل بخش‌های مختلف پژوهش، ارجاعات و ارائه‌کننده

استدلال‌ها و نظرات مؤلف باشد.

۶- نتیجه بیان‌گر یافته‌های پژوهش به‌طور تفصیلی است.

۷- کلیه ارجاعات در داخل متن با ذکر نام نویسنده، تاریخ  انتشار، شماره جلد و شماره صفحه

در داخل پرانتز به شیوه زیر آورده شود:

نام خانوادگی مؤلف، سال چاپ: جلد/ شماره صفحه.

۸- اطلاعات کتاب‌شناسی منابع در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین،

براساس نام خانوادگی نویسنده، به ترتیب حروف الفبا و به شیوه زیرآورده شود:

کتاب: نام‌ خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام‌ نویسنده/ نویسندگان (تاریخ‌ انتشار). نام کتاب

به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام ‌نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام

نشریه به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات مربوط به مقاله.

منابع اینترنتی: نام‌ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام

وب‌ سایت(عنوان نشریه الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اینترنتی.

۹- مقالات باقلم بی نازنین (B Nazanin) سایز ۱۴دربرنامه Word2007 تایپ شود.

۱۰- حجم مقالات حداکثر در ۲۰صفحه A4تنظیم شود.

۱۱- کلیه جدول‌ها، تصاویر و نمودارها با ذکر عنوان در بالای آن‌ها و توضیحات و ذکرمنبع درزیر

آن‌ها آورده شود.