آخرین اخبار : 

فصلنامه ها

فصلنامه شماره اول-تابستان۱۳۹۵

 

۱-مولفه های هویت و وحدت ملی در ایران عصر صفوی

دکتر ساسان طهماسبی

اصل مقاله- ۱- pdf 


۲- بررسی اقتصاد ایران در دوره افشار

آسیه ایزدیار

اصل مقاله – ۲-.pdf  


۳-بررسی وجه تسمیه اصفهان 

آناهیتا فرهادی

اصل مقاله- ۳-pdf 


۴-بررسی مقامات ومناصب روحانیون در دوره قاجاریه با تاکید بر منابع

مریم دخت مجیدی

اصل مقاله- ۴-pdf 


۵- بررسی علل وپیامدهای گسترش فحشا در دوره صفوی

مرضیه کاظمی

اصل مقاله – ۵- pdf 


۶-بررسی سازمان اداری حکومت افشاریه/سعید جعفری شاهملکی

اصل مقاله- ۶-pdf 


۷-روابط صفویه با تاتارهای کریمه

لیلا محبی

اصل مقاله- ۷-pdf


۸-بررسی عملکرد سیاسی صاحب بن عباد

آسیه ایزدیار

اصل مقاله-۸ -pdf 


۹- نقد علمی نگاره جشن سده در شاهنامه شاه طهماسبی

شهرزاد کریمی

اصل مقاله-۹- pdf 


فصلنامه شماره دوم- پاییز ۱۳۹۵

 

۱- پیشه وران شاعر در روزگار تیموریان

دکتر یزدان فرخی

اصل مقاله- ۱- pdf 


۲-بررسی اصلاخات ارضی فارس در دوره محمدرضا شاه پهلوی

دکتر محمدرضا کوه کن، راضیه صلواتی

اصل مقاله- ۲- pdf 


۳-جشن نوروز در دوره ساسانیان و قرون نخستین اسلامی

کبری مقیمی

اصل مقاله -۳- pdf 


۴-بررسی همگرائی تبعیدیان ایرانی و مخالفان انگلیسی دیپلماسی ادوارد گری وزیر امور خارجه انگلستان در ابتدای قزن ۲۰

دکتر حسین پندار

اصل مقاله- ۴-pdf 


۵- جایگاه علم پزشکی در دوره هخامنشیان ( برگرفته از متون تاریخی و دینی)

اسماعیل پهلوان

اصل مقاله-۵- pdf 


۶- جنگ طراز و راهبرد حکومتی امیر اسماعیل سامانی در برابرترکان و آثار ونتایج آن

دکتر صالح پرگاری ، رضا دریکوندی

اصل مقاله-۶-pdf 


 ۷- نقش علامه ملا محمد اشرفی در تعمیق و گسترش تشیع در مازندران

اسماعیل گواهی

اصل مقاله-۷- pdf 


 ۸- وزارت ابن عمید و نقش آن در تثبیت وتوسعه سیاسی آل بویه

شهلا منصوری قوام آبادی

اصل مقاله- ۸- pdf 


۹-بررسی رویکرد اقتصادی در مناسبات ایران واروپا در دوره ایلخانان

کریم فرجی، میلاد پرنیانی، سلیمان چینه ور

اصل مقاله- ۹- pdf 


 

فصلنامه شماره سوم- زمستان ۱۳۹۵

 

۱- بررسی نخست وزیری دوره اول قوام السلطنه

دکتر سید صاحب برزین، محمد ذوقی

اصل مقاله- ۱- pdf 


۲- پنجاه وسه نفر و زمینه های تشکیل آن

پروانه گودرزی

اصل مقاله-۲- pdf


۳- زمینه های وقوع جنگ چالدران و دلایل شکست صفویان باتکیه بر اسناد

دکتر حسن رازنهان، رضا دریکوندی، عصمت بلوچ زهی، حمید بیرانوند

اصل مقاله-۳- pdf 


۴- بررسی نمادهای سیاسی- مذهبی سکه های گروه نخست شاهان محلی فارس

امیر امیری نژاد، مریم رحمان ستایش

اصل مقاله- ۴- pdf 


 

۵- بررسی تاثیر حکمرانی مغول ها بر وضعیت پوشاک در ایران

دکتر یزدان فرخی، سید ناظر فخری

اصل مقاله-۵- pdf 


فصلنامه شماره چهارم- بهار ۱۳۹۶

 

۱-نقش اجتماعی وا قتصادی حضرت خدیجه(س) در گسترش اسلام

دکتر سید صاحب برزین، دکتر حسین هژیریان

اصل مقاله-pdf-1 


۲- آوان کهن شهر ایرانشهر ( مطالعه موزدی پیرامون جایگاه شهر آوان / اوان در تاریخ ایران)

مسعود ولی عرب، جمشید زاده حسن، شبنم جهان میر

اصل مقاله-pdf-2 


۳- بررسی رویداد ملی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ ش. و نقش یکسان گروههای مبارز در این قیام

مهدی شاهین ، اسماعیل سپهوند، شبنم جهان میر

اصل مقاله – pdf – 3 


۴-حفاظت وحمایت: واعظ کاشفی و صدور فرهنگ ایرانی – اسلامی

نویسنده : کالین پوال میچل، مترجم: مصطفی لعل شاطری

اصل مقاله ترجمه- pdf- 4  اصل مقاله انگلیسی- pdf-4


۵- معماری ونهادهای جدید نمدنی در دوره قاجار

جوادعسگری چاوردی، دکتر علی بیگدلی، دکتر علیرضا علی صوفی، دکتر علی حیدر جهانبخش

اصل مقاله – pdf-5 


۶- محله شهرستان، جایگاه جی و هسته اصلی شهر اصفهان

پروانه گودرزی

اصل مقاله- pdf-6 


۷- اعتقاد به رجعت در گذر تاریخ( بررسی تحلیلی – تاریخی رجعت)

دکتر سید محمدرضا عدنانی ساداتی

اصل مقاله -pdf- 7 


۸- جغرافیای تاریخی خلیج فارس و دریای خزر با تکیه برکتاب نخبه الدهر فی عجائب البر والبحر

رضا دریکوندی، عصمت بلوچزهی، اسماعیل سپهوند

اصل مقاله-pdf- 8 


فصلنامه شماره پنجم- تابستان ۱۳۹۶

۱-بررسی کارنامۀ بنیاد فرهنگ ایران در عرصۀ انتشار منابع تاریخی و جغرافیایی

انیس سجادی

اصل مقاله-pdf-1 


۲-سیمای باستانی قفقاز در سفرنامه های خارجی عهد ناصری

فاطمه میراحمدیان

اصل مقاله-pdf-2 


۳-نظام قضایی در عصر ناصری با تاکید بر صندوق عدالت و کارکرد آن

رضا پورحسین چراغی

اصل مقاله-pdf-3 


۴-دوگانگی، آموزه اجتماعی-فرهنگی در اوستا

زهرا آذرنیوش

اصل مقاله-pdf-4 


۵-بررسی مقامات اداری شهر اصفهان در دوره صفوی

مرضیه دری

اصل مقاله-pdf-5 


۶-وضعیت پوشش زن ایرانی با تکیه بر پوشش و لباس زنان بختیاری از آغاز تا کنون

حمید اشرفی خیرآبادی

                                    

اصل مقاله-pdf-6


فصلنامه شماره ششم- پاییز ۱۳۹۶

 

۱-نگرشی بر علم نجوم و ساخت رصد خانه ها در دنيای اسلام

محمد حسن بيگي، فرهاد صبوری فر

اصل مقاله-pdf-1 

 


۲-عکاسان ایتالیایی در ایران (سالهای ۱۸۶۴-۱۸۴۸م)

نویسندگان: ماریا فرانچسکا بونه تی، آلبرتو پرندی

مترجم: مصطفی لعل شاطری

اصل مقاله-pdf-2 


۳-مقایسه گزارش تتوی در رابطه با سلجوقیان با گزارش نیشابوری و راوندی بعد حمله مغول

آرزو حسن وند

اصل مقاله-pdf-3 


۴-بررسی وضعیت فرهنگ وتوسعه سیاسی سیستان در دروان قبل و بعد از انقلاب اسلامی

مصطفی منصور بستانی، پرویز رضا میر لطفی

اصل مقاله-pdf-4 


۵- بررسی اوضاع حاكم بر حوزه­ی علمیه نجف و روحانیون با رویکرد بازنمائی نقش میرزای نائینی در روی كار آمدن پهلوی

حجت ا‌لاسلام و ا‌لمسلمین شیخ حسین مداحی

اصل مقاله-pdf-5


فصلنامه شماره هفتم- زمستان ۱۳۹۶

 

۱-رونق صنعت گردشگری و تأثیرات مثبت و منفی آن بر بافت سنتی شهر یزد با تأکید بر مسجدجامع از منظر راهنمایان گردشگری

زینب ملک ثابت

pdf-1-اصل مقاله 


۲-کلیسای تادئوس مقدس و جایگاه آن در گردشگری داخلی

پطروس واردانیان

pdf-2-اصل مقاله 


۳-برنامه رفاه اجتماعی در دوره پهلوی دوم: مطالعه موردی، تغذیه کودکان و اقدامات انجمن ملی حمایت کودکان

درخشان نوری

pdf-3- اصل مقاله 


۴-روند قانونی شدن تساهل و تسامح نسبت  به اقلیت‌های دینی در ایران پس از مشروطه تا روی کار آمدن رضاشاه

پروانه گودرزی

pdf-4-اصل مقاله 


۵- شیز در عجایب نامه ها

سارانوروزی

pdf-5-اصل مقاله 


فصلنامه شماره هشتم- بهار ۱۳۹

 

۱-مقاومت و تسلیم (تفسیر و نقد رمان دلیران تنگستانی)

احمد معصومی

pdf- 1-اصل مقاله 


۲-گونه شناسی نانها و تنورهای شهر همدان

لیلا توانگر رنجبر

pdf-2-اصل مقاله 


۳- بررسی خطوط خوش نویسی كتيبه­های سنگ مزارهای شهدای جنگ چالدران در شهیدگاه اردبیل

صابر صفایی

pdf-3-اصل مقاله 


۴- بررسی دیدگاه ناصرالدین شاه قاجار درباره اروپا و اروپاییان(با تکیه بر سفرنامه های ناصرالدین شاه)

سیما سلحشور

pdf-4-اصل مقاله 


۵- اوضاع سیاسی و اجتماعی ماورالنهر  در دورۀ مغول با تاکید بر نقش و جایگاه خاندان یلواچ

معصومه حیدری مهر

pdf-5-اصل مقاله 


۶-بررسی اصلاحات نظامی در ایران عصر قاجار(پیش از مشروطه)و آسیبهای آن

  معصومه حیدری مهر، سمیه سهراب زاده

pdf-6-اصل مقاله