چکیده مقاله های شماره دوازدهم

۱-بررسی تغییرات تقسیمات ایالتی در ایران دوره فتحعلیشاه ومحمد شاه قاجار:

مریم دخت مجیدی

۲-بررسی عملکرد کمپانی های خارجی و تأثیر آن بر اوضاع اقتصادی خلیج فارس در دوره صفویه:

طیبه ادریسی

۳-حکمرانی خوب در اندیشه اندیشمندان عصر سلجوقی:

مجتبی ملکی

۴-بررسی اختلال های رفتاری شخصیت مظفرالدین شاه:

سیما سلحشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *