چکیده مقاله های شماره دوم

۱-پیشه ورانِ شاعر در روزگار تیموریان:

    دکتر یزدان فرخی

۲-بررسی اصلاحات ارضی فارس در دوره محمد رضا شاه پهلوی:

راضیه صلواتی، دکتر محمودرضا کوه کن

۳-جشن نوروز در دوره ساسانیان وقرون نخستین اسلامی:

کبری مقیمی

۴-بررسی همگرائی تبعیدیان ایرا‌نی و مخا‌لفان انگلیسی دیپلماسی ادواردگری:

دکتر حسین پندار

۵-جایگاه علم پزشکی در دوره هخامنشیان:

اسماعیل پهلوان

۶-جنگ طراز و راهبرد حکومتی امیر اسماعیل سامانی در برابر ترکان وآثار ونتایج آن:

رضا دریکوندی، دکتر صالح پرگاری

۷-نقش علامه ملا محمد اشرفی در تعمیق و گسترش تشیع در مازندران:

اسماعیل گواهی

۸-وزارت ابن عميد و نقش آن در تثبيت و توسعه سياسی آل بويه:

شهلا منصوری قوام آبادی

۹-بررسی رویکرد اقتصادی در مناسبات ايران و اروپا در دوره‌ی ايلخانان:

کریم فرجی، میلاد  پرنیانی، سلیمان جینه ور

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *