چکیده مقاله های شماره پنجم

۱-بررسی کارنامۀ بنیاد فرهنگ ایران در عرصۀ انتشار منابع تاریخی و جغرافیایی:

انیس سجادی

۲-سیمای باستانی قفقاز در سفرنامه های خارجی عهد ناصری:

فاطمه میراحمدیان

۳-نظام قضایی در عصر ناصری با تاکید بر صندوق عدالت و کارکرد آن:

رضا پورحسین چراغی

۴-دوگانگی، آموزه اجتماعی-فرهنگی در اوستا:

زهرا آذرنیوش

۵-بررسی مقامات اداری شهر اصفهان در دوره صفوی:

مرضیه دُری

۶-وضعیت پوشش زن ایرانی با تکیه بر پوشش و لباس زنان بختیاری از آغاز تاکنون:

حمید اشرفی خیرآبادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *