چکیده مقاله های شماره یازدهم

۱-جوک‌کاری امروز و مرجوک قاجاری:

سجاد هجری

۲-مروری کوتاه بر نقاشی قاجار و معرفی نسخۀ جُنگ بیاض قاجاری محفوظ در موزۀ هنرهایی تزئینی:

نگین آقالویی

۳-راههای تجاری جنوبی _ شمالی در حکومت سلجوقیان کرمان:

مسعود دادبخش

۴-افغانستان و تحولات سیاسی سیستان در قرن نوزدهم:

علیرضا ضابطی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *