آخرین اخبار : 

۱- بررسی نخست وزیری دوره اول قوام السلطنه/دکتر سید صاحب برزین، محمد ذوقی

چکیده:

از جمله رجال ذی نفوذ سیاسی دوران حکومت قاجار و پهلوی، احمد قوام السلطنه آشتیانی است .

وی با استفاده از استعدادهای ذاتی و وابستگی که دربار آن روزگار داشت، توانست نقش 

ارزنده ای در مطالبات سیاسی ایفا کند . البته مهارتهای وی در کسب علم و سیاست زمانه خویش،

ستودنی است .

ایشان با پنج دوره نخست وزیری و بیست و یک بار وزارت،  نقش اساسی در تحولات سیاسی  آن

دوره ( قاجار و پهلوی )، از جمله مقابله با قدرت طلبی رضا خان ، وارد کردن مستشاران  مالی از

آمریکا ، جلوگیری از جدایی آذربایجان و کردستان از ایران، سرکوب کردن قیامهای از جمله پسیان،

میرزا کوچک خان ،تشکیل ارتش نوین در ایران؛داشت . به جرات می توان از احمد قوام به عنوان

ناجی چالش هایی سیاسی  ایران بخصوص ازسال ۱۲۹۹تا۱۳۲۰ه.ش نام برد.

وی موانع و بحرانهای موجود در کشور که توسط عمال دولت و بیگانگان ترسیم می شد را با درایت

و شعور سیاسی خویش خنثی می کرد.اکنون رضا خان با داشتن بنیه نظامی برای رسیدن به هدف

 خود در تغییر حکومت،وی راکه خطری جدی قلمداد می شد،از صحنه سیاسی کشور کنار گذاشت .

کلید واژه:

احمد قوام السلطنه، ایران، کلنل محمد تقی خان پسیان، میرزاکوچک خان، سردارسپه، سیاستمدار.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *