نوشته های جدید
صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / سال سوم / چکیده مقاله های شماره دهم-پاییز1397 / ۱-سنت و مدرنیته در آینۀ روزنامه های دانش و شکوفه/ گلرنگ خدیوی 

۱-سنت و مدرنیته در آینۀ روزنامه های دانش و شکوفه/ گلرنگ خدیوی 

 

چکیده:

مطبوعات، ارگان ارتباطی مهمی هستند که در هنگام غیبت احزاب سیاسی یک کشورنقش پراهمیتی

ایفا می‌کنند زیرا مطبوعات بیان کننده شرایط موجود اجتماعی‌و زمینۀ اصلاح ونوآوری جامعه را

فراهم می نمایند.

در اوایل قرن بیستم، در ایران مطبوعات محملی برای روشنفکران بودند تا در لوای آن اهداف

انقلابی خود را ترویج دهند؛ زیرااین برهه از تاریخ ایران از این منظر دارای اهمیت است، که

شکل دهنده هویت ملی و شهروندی است و در عین حال کاربرد مذهب در دنیای مدرن و تصور

جدید از فرهنگ و سنت را به تصویرمی‌کشد.

در این رهگذر، زنان ایرانی نیز از تغییرات زمان خود بی بهره نبودند و فعالیت‌های عمومی و

اجتماعی آنان به مرور منجر به تشکیل فضای باز سیاسی برای کنش‌های بعدی‌شان شد.درنتیجه،

حمایت ازحقوق زنان و جنبش‌های اجتماعی آنها موضوع مهمی درمطبوعات ایرانی چاپ خارج از

کشور مانندروزنامه ملانصرالدین و بسیاری از انجمن‌هاو اتحادیه‌های اجتماعی دموکرات مانند

«اجتماعیون عامیون» بود که متأثر از فرهنگ و تغییرات جامعه غرب بوده اند.

محتوای مجلات منتشره زنان، تا حد زیادی دربارۀ سنت و مدرنیته بود که می‌توانست در تغییر

و تحولات اجتماعی آن برهه اثرگذار باشد. در این میان، دو روزنامه «دانش»چاپ سال ۱۳۲۸ق/

۱۹۱۰م، و «شکوفه» چاپ سال۱۳۳۰ق/  ۱۹۱۲م، که موضوع اصلی این نوشتارند، با وجوداین

که انعکاس مستقیمی از موضوعات سیاسی واجتماعی روز نداشتند،نتیجه شرکت اجتماعی

زنان و مبارزه آنان در جامعة سنتی را منعکس می‌کردند.

با انتشار این مجلات تا حد زیادی غلبه بر سنت و آشنایی با دنیای مدرن و جدید به تصویر کشیده

شده است.

کلیدواژه: روزنامه، دانش، شکوفه، زنان، خانم کحال، مریم مزین السلطنه.

 

*  دکتری مطالعات جنسیت، دانشگاه هامبورگ

این مطالب را نیز ببینید!

۲-ضرورت تاریخی در اندیشه خلیل ملکی/احمد معصومی

  چکیده:  این مقاله با عنوان«ضرورت تاریخی در اندیشه خلیل ملکی» به شرح و بررسی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *