نوشته های جدید
صفحه اصلی / فرهنگ اقوام مختلف ایران / ۱- مولفه های هویت و وحدت ملی در ایران عصر صفوی / دکتر ساسان طهماسبی

۱- مولفه های هویت و وحدت ملی در ایران عصر صفوی / دکتر ساسان طهماسبی

چکیده:

مهمترین اقدام دولت صفویه گسترش و رسمی کردن تشیع در ایران بود که نه تنها موقعیت دولت صفویه

را تحکیم کرد بلکه علیرغم مواجه با  مشکلات و موانع زیاد نقش مهمی در شکل گیری هویت ملی ایرانی

داشته است ولی تنها عامل نبود بلکه عوامل مهمی دیگری نیز که مهمترین آنها زبان فارسی ، نام  ایران،

سبک لباس پوشیدن و آرایش چهره در شکل گیری این هویت نقش داشتند و در نهایت منجر به ظهور یک

هویت پایدار برای ملتی شد که نسبت به کشور خود علاقه و تعصب داشتند.

این پژوهش با بررسی نقش عوامل فوق الذکر به این سوال پاسخ خواهد داد که مهمترین مولفه های

شکل دهنده هویت ملی ایرانی در دوره صفوی چه بودند و مردم ایران تا چه اندازه حس ملی گرایی و وطن

پرستی داشتند.

واژگان کلیدی :

دولت صفوی، هویت ملی، تشیع، ایران، لباس ایرانی.

این مطالب را نیز ببینید!

آیین ازدواج در سیستان/مصطفی منصور بستانی

  اکثر ازدواجها در سيستان، فاميلى و درون گروهى است. ضرب المثل معروفى است که …