آخرین اخبار : 

۲-بررسی عملکرد کمپانی های خارجی و تأثیر آن بر اوضاع اقتصادی خلیج فارس در دوره صفویه (با تکیه بر نقش بندربصره)/طیبه ادریسی

چکیده:
خلیج فارس در طول تاریخ با توجه به جایگاه و موقعیت خاص و ویژه جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی
خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است. خلیج فارس در گذر تاریخی خود، هریک از بنادر
آن از اهمیت تجاری و اقتصادی بالایی برخوردار بوده و به عنوان قطب تجاری آن شناخته می‌شدند.
در دوره صفویه، بندربصره بعنوان قطب تجاری خلیج‎فارس از اهمیت ویژه و حساسیت بالایی برای
قدرت‌های منطقه برخوردار بود و تحولات اقتصادی آن در طول قرون مورد مطالعه، تأثیر بسیار
شگرفی بر تجارت و اقتصاد خلیج‌فارس داشته است و قدرت‌های بسیاری بویژه کمپانی های
بزرگ خارجی برای تصاحب موقعیت ویژه اقتصادی بندربصره به کشمکش‌های بسیار طولانی و
دامنه‌داری دست می‌‍‌‌‌‎زدند.
این پژوهش برآن است که به بررسی و تبیین عملکرد کمپانی های خارجی و تأثیر آن بر اوضاع
اقتصادی خلیج فارس در دوره صفویه بپردازد. در این پژوهش سعی می‌شود که با روش توصیفی-
تحلیلی به بررسی عملکرد کمپانی های خارجی در دوره صفویه و تأثیر آن بر اوضاع تجاری خلیج‌
فارس(با تکیه بر نقش بندربصره) پرداخته شود. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش
است که عملکرد کمپانی های خارجی در طول دوره مورد مطالعه چه تأثیری بر اوضاع تجاری خلیج‌
فارس داشته و فرضیه محوری این پژوهش عبارت است از اینکه با توجه به تحولات اقتصادی بندر
بصره در دوره مورد بحث، کمپانی های خارجی فعالیت و تلاش بسیاری برای تصاحب موقعیت ویژه
اقتصادی این بندر داشته اند.
کلید واژه ها: کمپانی های خارجی،بندربصره، تحولات اقتصادی، خلیج فارس، صفویه،تجارت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *