آخرین اخبار : 

۳- بررسی اصلاحات نظامی در ایران عصر قاجار(پیش از مشروطه) و آسیب­های آن/ معصومه حیدری مهر، سمیه سهراب زاده

چکیده:

 برنامه اصلاحات در ایران عصر قاجارمطابق مقتضیات زمان حول محور اصلاحات نظامی بود در واقع

شروع جنگ ایران و روسیه ضرورت ترمیم سپاه را باعث شد.

هدف عباس میرزا تشکیل ارتشی منظم و دائمی بود اما دستاوردهای نظامی ولیعهد که با مخالفان

داخلی و کسری بودجه همراه و به شدت متأثر از سیاستخارجی قدرتهای بیگانه که مجریان اصلاحات

نظام در کشور بودند، پس از مرگ وی نیمه کاره رها شد.

در عصر ناصری امیرکبیر با استفاده از مستشاران نظامی اتریش توانست وضعیت کمی و کیفی

سپاه ایران را بهبود بخشد اما با برکناری وی دستاوردهایش دستخوش آشفتگی گردید، در زمان

صدارت سپهسالار و به درخواست ناصرالدین شاه اقداماتی در زمینه­ ی اصلاح ارتش انجام شد که

مهمترین آنها تشکیل نیروی قزاق و دعوت از صاحب منصبان اتریش برای سروسامان دادن به

قشون ایران و همچنین دعوت کنت دومونت فرنت از اتریش برای تشکیل نظمیه وامنیه در ایران

بود که این اقدامات نیز اهداف مورد نظر را نتوانست محقق کند، نیروی اتریشی پس ازمدتی منحل

شد و نیروی قزاق نیز در واقع پوششی برای نفوذ و دخالت هرچه بیشتر روسیه در ایران بود

بنابراین اصلاحات در ارتش ایران نه تنها منجر به ایجاد قشون منظم و مدرن نگشت بلکه شیرازه ­ی

نظام سنتی قشون کشور را نیز از هم پاشید.

کلید واژه:

اصلاحات، امیرکبیر ، سپهسالار، عباس میرزا، نظام.


کارشناس ارشدتاریخ

 کارشناس ارشد تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *