آخرین اخبار : 

 ۳- برنامه رفاه اجتماعی در دوره پهلوی دوم:  مطالعه موردی تغذیه کودکان و اقدامات انجمن ملی حمایت کودکان/درخشان نوری

چکیده: کودکان آسیب­ پذیرترین قشر جامعه هستند و به دلیل عدم توانایی در حفظ و نگهداری

خویش، باید خانواده ­ها و نهادها و مراکز مربوطه برنامه­ ها و تمهیداتی برای تامین رفاه و شرایط

مناسب کودکان اتخاذ نمایند تا این دوران بسیار مهم را با امنیت و سلامتی پشت سر گذارند، در

راستای مدرنیزاسیون کردن ایران و برای رسیدن به این هدف، پرورش نسلی آموزش دیده و

سالم از اهمیت ویژه ­ای برخوردار بود و این امر مستلزم توجه ویژه به کودکان که در آینده

سکان­دار آینده کشور بودند می­ شد که انجمن ملی حمایت کودکان این وظیفه خطیر را عهده دار

شد.

فعالیت‌های انجمن ملی حمایت کودکان در سه بخش آموزش، تغذیه کودکان و بخش ویژه برای

نگهداری و آموزش کودکان عقب مانده سازماندهی شده بود که در مقاله حاضر به بخش تغذیه

پرداخته می ­شود.

پژوهش کنونی با هدف شناسایی چگونگی ایجاد، اهداف، نحوۀ عملکرد، برنامه­ ها،کارگزاران و

مسئولین مربوطه و نتایج حاصل از فعالیت بخش مربوط به تغذیه انجمن ملی حمایت کودکان

صورت می گیرد.

با توجه به حجم مطالب و منابعی که گستره فعالیت­ های انجمن ملی حمایت کودکان را  نشان

می ­دهد، پژوهش کنونی فاقد هرگونه پیشینۀ اسنادی قبلی می­ باشد و همچنین در مورد  این

موضوع تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است.

با توجه به اهمیت اقدامات رفاهی و اجتماعی انجام شده از یک سو، و سیاست­های هدفمند

حکومت در  ایجاد این انجمن از سوی دیگر، لزوم پوشش دادن خلأ مطالعاتی مرتبط با این موضوع،

پژوهشگر را برای ارائه کاری علمی و مبتنی بر تحقیقات تاریخی ترغیب کرد  تا  این موضوع

دغدغه مند را  موضوع کار پژوهشی خود قرار دهد.

 روش: جهت دستیابی به این هدف ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای شروع به کار گردید اما

به دلیل کمبود داده های مرتبط با موضوع از روش گردآوری اسناد و مراجعه به مراکز اسنادی

کشور استفاده شد و سپس برای تحلیل اطلاعاتی پژوهش از روش توصیفی- تبیینی با روش

تحقیقات تاریخی و تجزیه و تحلیل داده ­ها استفاده گردید.

یافته ­ها:دستاورد حاصل از این بررسی گویای فعالیت­های انجمن  به عنوان حافظ منافع اجتماعی

کودکان و قائم مقام حقوقی نسل نورس، در ایجاد هماهنگی در وضع برنامه ­های سازمان­های

مسئول و مداخله و مساعدت مستقیم این نهاد در بهبود کیفیت زندگی و رفاه نسبی کودکان و

مادران بود. هر چند که همۀ کودکان نیازمند و به تبع آنان مادران محتاج به طور کامل مشمول

برنامه­ های آن نشدند، و به همه برنامه ­ها و تعهدات این نهاد جامه عمل پوشانیده نشد. با این

حال نهاد مذکور توانسته بود شواهد و ارقام رضایت بخشی به دست آورد.

بحث: این پژوهش نقاط قوت و ضعف مترتب بر عملکرد انجمن مذکور را در بهبود و رفاه حال

کودکان و خانواده­ های آنان مورد مطالعه و بررسی تاریخی قرار می دهد، همچنین مصادیق مثبت

جهتکاربست توسط انجمن­های مشابه کنونی و پرهیز از تکرار نقاط ضعف تجربه شده را پیش روی

نهادهای مربوطه قرارخواهد داد.

کلید واژه­ ها:

رفاه اجتماعی، انجمن ملی حمایت کودکان، تغذیه رایگان، پهلوی دوم

 

 

 

 

 

۱– کارشناس ارشد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *