آخرین اخبار : 

۳-تاثیر فرهنگستان ایران و تحول واژگان بر نظامنامه مجازات مرتکبین قاچاق(مطالعه موردی: نظامنامه های مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه سال  ۱۳۱۲  و ۱۴ خرداد ماه سال ۱۳۱۹)/ زهرا شریف کاظمی

چکیده:

قبل از ظهور رضاشاه و در جریان آشنایی با فرهنگ و تمدن غرب، احتیاج به واژگان جدید احساس

گردید اما اقدام اساسی در این خصوص بعد از کودتای ۱۲۹۹ش بود که به منصه ظهور رسید. لذا

در این جهت سازمانی به نام «فرهنگستان ایران» در سال ۱۳۱۴ش تاسیس و فعالیت خود را آغاز

نمود. فرهنگستان در حوزه های مختلف اقدام به واژه سازی نمود که این واژه سازی در تمامی

حوزه ها و البته در ابتدا با اولویت واژه ­های نظامی سپس در حوزه عدلیه، حقوقی و اداری صورت

گرفت.

در مقاله حاضر با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی-تحلیلی سعی شده

است به طور اجمالی به این پرسش پاسخ داده شود که تاسیس فرهنگستان لغات در خرداد ماه

۱۳۱۴ و واژه سازی ها در حوزه عدلیه، حقوقی و اداری چه تاثیری بر نظامنامه مجازات مرتکبین

قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ گذاشته است؟

علیرغم تلاشهای فرهنگستان لغات و مصوبات آن در حوزه حقوقی و اداری و ارسال مصوبات به

ادارات و وزارتخانه ها، این مصوبه ها بر واژگان نظامنامه مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال

۱۳۱۹ش تاثیرات بسزایی نداشته است.

کلید واژه:   فرهنگستان، پهلوی، مجازات مرتکبین قاچاق.

 

* کارشناس ارشد تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *