آخرین اخبار : 

۳-حکمرانی خوب در اندیشه اندیشمندان عصر سلجوقی/ مجتبی ملکی

چکیده:
در عصر سلاجقه صاحبان تفکر چون غزالی، خیام، سهروردی، خواجه نظام الملک طوسی و …؛
در حوزه اندیشه پردازی در عرصه های مختلف علوم تفکر و نظریه در ایران ظهور پیدا کردند و
بواسطه ی نقش آفرینی اندیشمندان مذکور، این دوره به یکی از ادوار شاخص در زمینه اندیشه
پردازی دینی و سیاسی در تاریخ ایران مبدل شده است. بخشی از آثار و مصادیق آن را میتوان
در زمینه تالیف گسترده ی کتب و طرح اندیشه های مربوط به نظریه های دینی و سیاسی در
عرصه ی حکمرانی مشاهده کرد. با عنایت به گستردگی تفکر و اندیشه در دوره سلاجقه، هدف
این پژوهش نشان دادن گزیده ای از این نظریه ها با تاکید بر اندیشه پردازی های سیاسی با
محوریت حکمرانی خوب در عصر سلجوقی می باشد.
این پژوهش درصدد است تا زمینه دیدگاه های مشترک و متفاوت متفکران آن دوره را در خصوص
اندیشه پردازی حکمرانی خوب مورد مطالعه قرار دهد و چگونگی دیدگاه حکمرانی خوب از نگاه
اندیشمندان عصر سلجوقی را بررسی نماید.
کلیدواژه: اندیشه، اندیشمندان، اندیشه پردازی، ایران، حکمرانی خوب، دوره سلاجقه ،سلطان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *