آخرین اخبار : 

۳-راههای تجاری جنوبی _ شمالی در حکومت سلجوقیان کرمان/ مسعود دادبخش

چکیده:
در دوره حکومت سلجوقیان تجارت در ایران رونق زیادی پیدا کرده و بنادر و شهرهای حوزه خلیج
فارس،که پل ارتباطی تجارت ایران و منطقه را تشکیل می دادند اهمیت زیادی یافتند.
این بنادر و شهرها در اختیار حکام سلجوقی کرمان قرار داشتند، که در دل حکومت اصلی، حکومتی
نیمه مستقل تشکیل داده بودند. این حکام اهمیت بالایی برای تجارت و رونق اقتصادی منطقه قائل
بودند، از همین رو دست به اصلاحات ارضی و تجاری گسترده ای زدند و راههای تجاری جنوبی_
شمالی ایران را متحول ساختند.
به طوری که بنادر و شهرهای تجاری این مناطق بالاخص بندر تیس بیش از پیش حائز اهمیت شدند.
پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤالات است که وضعیت
راههای تجاری جنوبی_شمالی ایران در دوره حکومت سلاجقه کرمان چگونه بوده؟ و مسائل اقتصادی
و تجاری منطقه تا چه میزان در روند فتوحات حکام سلجوقی کرمان تأثیر داشته است؟
دست آورد پژوهش حاضر حاکی از آن است که شاهراه تجاری جنوبی_شمالی ایران در این دوره
رونق زیادی پیدا کرده و حکام سلجوقی غالب فتوحات خود را با توجه به اهمیت منطقه و موقعیت
اقتصادی آن صورت داده اند.

واژگان کلیدی: راههای جنوبی – شمالی،اهمیت تجاری، سلجوقیان کرمان، بندر تیس.

دانش آموخته دکتری ایران بعد از اسلام از دانشگاه خوارزمی. مدرس دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *