آخرین اخبار : 

۴-بررسی اختلال های رفتاری شخصیت مظفرالدین شاه/سیما سلحشور

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی اختلال های رفتاری شخصیت مظفرالدین شاه و تأثیر این شخصیت
بر عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ایران است. تمام دوره زندگانی انسان چیزی
نیست جز یک سیستم تربیت روانی و رفتاری که او را برای مواجه شدن باموضوعات مختلف
آماده و مهیامی کند. او در دورانی به پادشاهی رسیدکه جهان درحال تحولات عظیمی درهمه
زمینه های سیاسی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی بود.در ایران نیز نابسامانی ها وآشفتگی ها،
تعدیات مقامات دولتی ودرباری وحکام محلی از حد تحمل مردم بیرون آمد و منجربه قیامی با
حمایت انگلیس به نام مشروطه شد. وی به خاطر عدم عاقبت اندیشی و نوسان خلقی مکرر و
دمدمی مزاج بودن و اعتیاد به خریدهای غیر منطقی ایران را برای سالیان دراز مقروض دولتهای
همسایه و غرب می کند.
یافته های اصلی این پژوهش بدست آوردن اشکالات روحی-روانی مظفرالدین شاه و تصمیمات
اشتباه او بر اساس همین بیماری ها است. این پژوهش به روش کتابخانه ای شکل گرفته است.

کلید واژه: مظفرالدین شاه- قاجار- شخصیت مرزی – نوسانهای خلقی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *