آخرین اخبار : 

۶- وضعیت پوشش زن ایرانی با تکیه بر پوشش و لباس زنان بختیاری از آغاز تا کنون/ حمید اشرفی خیرآبادی

چکیده:

براساس دست نوشته ها ، کتیبه ها ، نقوش مختلف و کتابهای دینی زرتشتیان زن ایرانی

همیشه دارای پوشش بوده است.پوشش زنان ایرانی بر اساس جغرافیا و دین تنوع مختلفی

داشته است .

وضع پوشش و نوع لباس در ایران در دوره های مختلف با تغییراتی همراه بوده است.

پوشش و لباس زنان در ایران در دوره‌های مختلف تاریخی را می توان به چهار نظریه تبیین و

تقسیم کرد که عبارت است از  :

الف) نظریه قومی ،ب) نظریه توسعه، ج(نظریه انتشاری، د)نظریه مربوط به عملکرد اجتماعی

تا دوره معاصر اکثریت پوشش زنان ایران از نظریه قومی پیروی می‌کرد و با مدرنیته شدن ایران و

ورود فرهنگ غرب زنان شهرنشین ایران از نظریه توسعه عمل کردند و در پوشش آن‌ها دگرگونی

فراوانی دیده شد.  اما لباس  بسیاری از اقوام ایرانی از جمله زنان بختیاری از نظریه قومی پیروی

می کند این پژوهش به بررسی وضعیت پوشش زن در ایران برپایه نظریات فوق می پردازد و به

پوشش زن بختیاری به عنوان یکی از نمادهای پوشش قومی ایران از آغاز تاریخ تا کنون پرداخته

است.

کلید واژه:پوشش زنان ایرانی، پوشش زنان بختیاری، نظریه قومی، نظریه توسعه.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *