نوشته های جدید
صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / 8-آسیب شناسی فرایند یاددهی-یادگیری درس تاریخ از دیدگاه‌معلمان‌و‌دانش‌آموزان (مطالعه‌موردی‌دبیرستان‌های دخترانه شهر مبارکه) /سیما سلحشور*

8-آسیب شناسی فرایند یاددهی-یادگیری درس تاریخ از دیدگاه‌معلمان‌و‌دانش‌آموزان (مطالعه‌موردی‌دبیرستان‌های دخترانه شهر مبارکه) /سیما سلحشور*

چکیده

بهبود کیفیت آموزش تاریخ از جمله اهداف مستمر نظام آموزشی می باشد. لذا آسیب شناسی فراینددهی- یادگیری این درس از دیدگاه معلمان و دانش آموزان در راستای بهبود بخشی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین منظور این پژوهش در راستای آسیب شناسی فرایند یاددهی- یادگیری درس تاریخ دوره دوم دبیرستانهای دخترانه شهر مبارکه اصفهان در سال تحصیلی 99-98 انجام شده است. که این آسیب‌ها در بعد کلی شامل روش‌ها و فنون تدریس و روشهای ارتباطی بررسی شده است.‌

   ابزار و روش: این پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به نحوه گرداوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی و میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 152 نفر از دانش آموزان دختر می‌باشد که به روش تصادفی ساده و از تحلیل واریانس استفاده شده است.

   سوال و فرضیه: این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال است: آسیب‌های تدریس درس تاریخ از دیدگاه معلمان و دانش آموزان شهر مبارکه چیست ؟

فرضیه بر این است که تدریس پرسشگرانه و متفکرانه و ارتباط صمیمی با دانش آموزان می‌تواند در میزان یادگیری آنان موثر باشد.

 نتایج و یافته‌ها: نتایج بیانگر تفاوت معنادار بین دیدگاه دبیران و دانش آموزان بود. از دیدگاه دانش آموزان در  هیچ یک از ابعاد فرایند یاددهی- یادگیری آسیبی وجود ندارد. اما از نظر دبیران در تمامی ابعاد آسیب وجود داشت. بیشترین آسیب در بعد روش تدریس مربوط به عدم آگاهی معلمان از اهداف آموزشی و ناتوانی معلم در ایجاد انگیزه برای یادگیری تاریخ در دانش آموزان بود.

    کلید واژه: آسیب شناسی، تاریخ، دانش آموز، معلم، یادگیری.

* دبیر رسمی آموزش و پرورش شهر مبارکه اصفهان

این مطالب را نیز ببینید!

1-اوضاع اجتماعی کرمان در زمان عبدالحسین میرزا فرمانفرما /فاطمه سلطانی­ نژاد

چکیده:    ملزومات بررسی اوضاع اجتماعی هر دوره، به چند عامل بستگی دارد. اول شناخت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *