نوشته های جدید
صفحه اصلی / فرهنگ اقوام مختلف ایران / ۸- بررسی عملکرد سیاسی صاحب بن عباد / آسیه ایزدیار

۸- بررسی عملکرد سیاسی صاحب بن عباد / آسیه ایزدیار

 

چکیده:

صاحب بن عباد یکی از  وزرای قدرتمند دوره آل بویه محسوب می شود. وی وزارت دو تن از امرای

بویه ای را بر عهده گرفت و دوره وزارت طولانی را نسبت به سایر وزرای آل بویه، گذراند.  او

توانست با کمک و حمایت ابن عمیدوزیر، به وزارت مویدالدوله بویه ای در شاخه جبال منصوب

شود.

وی که در دوره مویدالدوله تابع و  پشتیبان سیاستهای عضدالدوله بود؛ در مقابل فخرالدوله یکی

دیگر از داعیان قدرت قرار گرفت. اما پس از مویدالدوله، نقش مهمی در روی کارآوردن فخرالدوله

ایفا نمود. صاحب با اقدامات و عملکرد خود، حکومت فخرالدوله در شاخه جبال را  به یکی از

بزرگترین و قدرتمندترین حکومت ها تبدیل کرد. لذا در این پژوهش سعی شده است با تکیه بر

منابع و به شیوه توصیفی – تحلیلی این اقدامات مورد بررسی قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی:

صاحب بن عباد، آل بویه، وزارت، ا‌بن عمید، جبال،  مویدالدوله،  فخرالدوله.

این مطالب را نیز ببینید!

آیین ازدواج در سیستان/مصطفی منصور بستانی

  اکثر ازدواجها در سيستان، فاميلى و درون گروهى است. ضرب المثل معروفى است که …