نوشته های جدید

سال اول

۲-آوان کهن شهر ایرانشهر(مطالعه موردی پیرامون جایگاه شهر آوان / اَوان در تاریخ ایران)/ مسعود ولی عرب/ جمشید زاده حسن/ یونس زین الدینی مقدم

  چکیده:       حکومت ایلام از سه دولت – شهر به نام های آوان، سیماش کی، اَنشان و شوش تشکیل شده بود که هر کدام از این شهر ها به نوبه خود در تاریخ جایگاهی داشته اند. یکی از این  شهرها، آوان نام داشت. این شهر تحت تسلط …

مشاهده بیشتر »

۳-بررسی رویداد ملی ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱ .ش و نقش یکسان گروههای مبارز در این قیام / مهدی شاهین/ اسماعیل سپهوند/ شبنم جهان میر

  چکیده:    قیام ۳۰ تیر۱۳۳۰ .ش که در اوایل دهه دوم سلطنت محمدرضاشاه پهلوی رخ داد ، در سلسله مراتب حوادث و اتفاقاتی بود که همه آنها حول مسئله نفت می‌چرخید. در این روز مردم به اغوای احزاب و گروه­های مختلف، به ویژه با طرفداری از آیت­ ا… کاشانی …

مشاهده بیشتر »

۴-حفاظت و حمایت: واعظ کاشفی و صدور فرهنگ ایرانی- اسلامی/ نویسنده: کالین پوال میچل / مترجم: مصطفی لعل شاطری

چکیده[۱]:       آغاز رنسانسِ ادبیات فارسی در قرن ۱۱-۱۰م/ ۴-۵ق. با ظهور فرهنگ دیوان­سالاری همراه بود. حضور نخبگان نظامی، که معمولا از ترکان، در رابطه با طبقه اداری که معمولا از ایرانیان بودند، غلبه داشت و به وسیله تقسیم جامعه نخبگان به (اهل شمشیر) و (اهل القلم) بیان …

مشاهده بیشتر »