سال اول

چکیده مقاله های شماره چهارم

۱-نقش اجتماعی و اقتصادی حضرت خدیجه: دکترسید صاحب برزین، دکتر حسین هژیریان ۲-آوان کهن شهر ایرانشهر: مسعود ولی عرب، جمشیدزاده حسن، یونس زین الدینی مقدم ۳-بررسی رویداد ملی ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱: مهدی شاهین، اسماعیل سپهوند، شبنم جهان میر ۴-حفاظت و حمایت واعظ کاشفی و صدور فرهنگ ایرانی- اسلامی: نویسنده: کالن …

مشاهده بیشتر »

چکیده مقاله های شماره سوم

۱-بررسی نخست وزیری دوره اول قوام السلطنه: دکتر سید صاحب برزین، محمد ذوقی ۲-پنجاه و سه نفر و زمینه های تشکیل آن: پروانه گودرزی ۳-زمینه های وقوع جنگ چالدران و دلایل شکست صفویان با تکیه بر اسناد: دکتر حسن رازنهان، رضا دریکوندی، عصمت بلوچ زهی، حمید بیرانوند ۴-بررسی نمادهای سیاسی- …

مشاهده بیشتر »

چکیده مقاله های شماره دوم

۱-پیشه ورانِ شاعر در روزگار تیموریان:     دکتر یزدان فرخی ۲-بررسی اصلاحات ارضی فارس در دوره محمد رضا شاه پهلوی: راضیه صلواتی، دکتر محمودرضا کوه کن ۳-جشن نوروز در دوره ساسانیان وقرون نخستین اسلامی: کبری مقیمی ۴-بررسی همگرائی تبعیدیان ایرا‌نی و مخا‌لفان انگلیسی دیپلماسی ادواردگری: دکتر حسین پندار ۵-جایگاه …

مشاهده بیشتر »

چکیده مقاله های شماره اول

۱-مولفه های هویت و وحدت ملی در ایران عصر صفوی: دکتر ساسان طهماسبی ۲-بررسی اقتصاد ایران در دوره افشاریه: آسیه ایزدیار ۳-بررسی وجه تسمیه اصفهان: آناهیتا فرهادی ۴-بررسی مقامات و مناصب روحانیون در دورۀ قاجاریه با تاکید بر منابع: مریم دخت مجیدی ۵-بررسی علل و پیامدهای گسترش فحشا در دوره …

مشاهده بیشتر »