نوشته های جدید
صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / سال اول / چکیده مقاله های شماره دوم، پاییز 1395

چکیده مقاله های شماره دوم، پاییز 1395

۲- بررسی اصلاحات ارضی فارس در دوره محمد رضا شاه پهلوی/دکترمحمودرضا کوه کن ، راضیه صلواتی

چکیده: در پژوهش حاضر تلاش می شود تا ضمن بررسی زوایای مختلف اصلاحات ارضی فارس در دوره ی محمد رضا شاه به این سوال اساسی پاسخ دادهشود که این اصلاحات چه پیامدها و واکنش هایی در  فارس به دنبال داشته است؟  به نظر می رسد زمانی  که خاندان پهلوی قدرت …

مشاهده بیشتر »

۳- جشن نوروز در دوره ساسانیان وقرون نخستین اسلامی/ کبری مقیمی

چکیده: قرون  نخستين اسلامي یکی از ادوار مهم تاریخ ایران است. ورود عناصر جمیعتی جديد از دو سوي غرب و شرق به فلات ايران با تحولات عمده سیاسی و فرهنگی توأم بود. با شروع حكومت‌هاي نيمه مستقل در قلمرو شرقي خلافت احياء برخي از سنن امپراطوري ساساني در دستور كار …

مشاهده بیشتر »

۴-بررسی همگرائی تبعیدیان ایرا‌نی و مخا‌لفان انگلیسی دیپلماسی ادوارد گری وزیر امورخارجه ا‌نگلستان در ا‌بتدای قرن ۲۰ / دکتر حسین پندار

چکیده:     از میان پیامدهای ناگوار کودتای ۱۹۰۸م در به توپ بستن مجلس شورای ملی ایران توسط قوای قزاق، ظهور قشر جدیدی از وکلای متواری مجلس ، برخی آزادیخواهان و  فعّالان سیاسی بنام تبعیدیان و مهاجران سیاسی ایران،اتّفاقی بود که در سایۀ اقدامات و فعّالیت های سیاسی شان در …

مشاهده بیشتر »

۵-جایگاه علم پزشکی در دوره هخامنشیان (برگرفته از متون تاریخی و دینی)/اسماعیل پهلوان

چکیده: در پژوهش حاضر ضمن بررسی اطلاعات پزشکی و  جایگاه علم پزشکی در ایران باستان و تاثیر بسزایی که دین در علم پزشکی دوره هخامنشی ، و همچنین پزشکان بیگانه که اغلب در دربار سلاطین هخامنشی مشغول بکار بوده اند. با مراجعه به متون دینی تاریخی به پیشه ارزشمند پزشکی …

مشاهده بیشتر »