صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / سال اول / شماره اول -تابستان1395

شماره اول -تابستان1395

1-مولفه های هویت و وحدت ملی در ایران عصر صفوی (1135-907ق)/ دکتر ساسان طهماسبی*

چکیده: مهمترین اقدام دولت صفویه گسترش و رسمی کردن تشیع در ایران بود که نه تنها موقعیتدولت صفویه را تحکیم کرد بلکه علیرغم مواجه با  مشکلات و موانع زیاد نقش مهمی درشکل گیری هویت ملی ایرانی داشته است ولی تنها عامل نبود بلکه عوامل مهمی دیگرینیز که مهمترین آنها زبان …

مشاهده بیشتر »

2-بررسی اقتصاد ایران در دوره افشاریه/ آسیه ایزدیار*  

 چکیده: نادر شاه افشار که توانست با اقدامات نظامی گسترده خود به عرصه سیاست دست یابد،حکومتی را تشکیل داد که بنیان آن بر ساختار نظامی استوار بود. بنابراین در چنین حکومتی،دیوان سالاری و انضباط حاکم بر آن فدای مصلحت ارتش شد. سیاست های نظامی نادر درادامه حکومتش بهای سنگینی را …

مشاهده بیشتر »

3- بررسی وجه تسمیه اصفهان / آناهیتا فرهادی*  

چکیده: این مقاله در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که نام اصفهان به چه معناست و از چه روی برای اشاره به این منطقه جغرافیایی در نظر گرفته شده است. برای پاسخ به این پرسش حتی المقدور تمامی فرضیه‌های موجود، گردآوری شده و استدلال‌های پشتیبان هریک از این …

مشاهده بیشتر »

4-بررسی مقامات و مناصب روحانیون در دورۀ قاجاریه با تاکید بر منابع/ مریم دخت مجیدی*

چکیده:   در دورۀ قاجاریه، گروههای مهم جامعه محدود به رهبران قبایل، زمینداران و دیوانسالاران نمی‌شددو طبقۀ مهم دیگر نیز وجود داشتند: یکی طبقۀ مذهبی  و دومی طبقۀ تجار که وجوهات نقدی آ‌نها را فراهم می‌کردند. نهادهای مذهبی، مانند گذشته بخصوص در دوره صفویه، تابع سیاست های دولتی بودند و …

مشاهده بیشتر »