سال دوم

چکیده مقاله های شماره هشتم

۱-مقاومت و تسلیم (تفسیر و نقد رمان دلیران تنگستانی): احمد معصومی ۲-گونه شناسی نان‌ها و تنورهای شهر همدان: لیلا توانگر رنجبر ۳-بررسی اصلاحات نظامی در ایران عصر قاجار: معصومه حیدری مهر، سمیه سهراب زاده ۴-بررسی خطوط خوش‌نویسی كتيبه‌های سنگ مزارهای شهدای جنگ چالدران در شهیدگاه اردبیل: صابر صفایی ۵-بررسی دیدگاه …

مشاهده بیشتر »

چکیده مقاله های شماره هفتم

۱-رونق صنعت گردشگری و تأثیرات مثبت و منفی آن بر بافت سنتی شهر یزد با تأکید بر مسجدجامع از منظر راهنمایان گردشگری زینب ملک ثابت ۲-کلیسای تادئوس مقدس و جایگاه آن در گردشگری داخلی پطروس واردانیان ۳-برنامه رفاه اجتماعی در دوره پهلوی دوم درخشان نوری ۴-روند قانونی شدن تساهل و …

مشاهده بیشتر »

چکیده مقاله های شماره ششم

۱-نگرشی بر علم نجوم و ساخت رصدخانه: محمدحسن بیگی، فرهاد صبوری فر ۲-عکاسان ایتالیایی در ایران: نویسندگان:ماریا فرانچسکا بونه­تی، آلبرتو پرندی مترجم: مصطفی لعل شاطری ۳-مقایسه گزارش تتوی در رابطه با سلجوقیان با گزارش نیشابوری و راوندی بعدازحمله مغول: آرزو حسن وند ۴-بررسی وضعیت فرهنگ وتوسعه سیاسی سیستان در دروان …

مشاهده بیشتر »

چکیده مقاله های شماره پنجم

۱-بررسی کارنامۀ بنیاد فرهنگ ایران در عرصۀ انتشار منابع تاریخی و جغرافیایی: انیس سجادی ۲-سیمای باستانی قفقاز در سفرنامه های خارجی عهد ناصری: فاطمه میراحمدیان ۳-نظام قضایی در عصر ناصری با تاکید بر صندوق عدالت و کارکرد آن: رضا پورحسین چراغی ۴-دوگانگی، آموزه اجتماعی-فرهنگی در اوستا: زهرا آذرنیوش ۵-بررسی مقامات …

مشاهده بیشتر »