شماره هشتم- بهار1397

چکیده مقاله های شماره هشتم

۱-مقاومت و تسلیم (تفسیر و نقد رمان دلیران تنگستانی): احمد معصومی ۲-گونه شناسی نان‌ها و تنورهای شهر همدان: لیلا توانگر رنجبر ۳-بررسی اصلاحات نظامی در ایران عصر قاجار: معصومه حیدری مهر، سمیه سهراب زاده ۴-بررسی خطوط خوش‌نویسی كتيبه‌های سنگ مزارهای شهدای جنگ چالدران در شهیدگاه اردبیل: صابر صفایی ۵-بررسی دیدگاه …

مشاهده بیشتر »