نوشته های جدید
صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / سال دوم / چکیده مقاله های شماره ششم-پاییز1396

چکیده مقاله های شماره ششم-پاییز1396

۱-نگرشی بر علم نجوم و ساخت رصدخانه ها در دنيای اسلام/محمد حسن بيگی، فرهاد صبوری فر

  چکيده: تفکر در عا­لم خلقت و خصوصا آسمانها، علمي کهن نزد بشريت محسوب مي­ شد که عجايب آن حتي باعث پرستش صور فلکی در ميان تعدادي از اقوام جهان شده و آنها را به تفحص بيشتر در اين اصوار وادار کرده است. دانشمندان دنياي اسلام نيز به دلايل مختلفي …

مشاهده بیشتر »

۲-عکاسان ایتالیایی در ایران (سالهای ۱۸۶۴-۱۸۴۸م) / نویسندگان: ماریا فرانچسکا بونه تی، آلبرتو پرندی / مترجم: مصطفی لعل شاطری

چکیده:  مقاله حاضر به بررسی چند عکاس ایتالیایی به نامهای لوییجی پشه، آنتونیو جیانوزی،لوییجی مونتابونه می­ پردازد که در آغاز رواج فن عکاسی در ایران در دربار قاجار مدتی به فعالیت مشغول بودند. رویکرد اصلی به واکاوی فعالیت آنان در رابطه با زندگی و امور مورد توجه ناصرالدین شاه پرداخته …

مشاهده بیشتر »

۳-مقایسه گزارش تتوی در رابطه با سلجوقیان با گزارش نیشابوری و راوندی بعد حمله مغول/ آرزو حسن وند

  چکیده: راوندی نویسنده کتاب راحه الصدور و نیشابوری نویسنده کتاب سلجوقنامه است، دو مورخ متعلق به دوره سلجوقی هستند و تتوی نویسنده کتاب تاریخ الفی است که یک قرن بعد به تألیف این کتاب دست زده است . بین این سه رساله شباهتها و همچنین تفاوت هایی موجود است. …

مشاهده بیشتر »

۴-بررسی وضعیت فرهنگ وتوسعه سیاسی سیستان در دروان قبل و بعد از انقلاب اسلامی/ پرویز رضا میرلطفی، حبیب الله جوان سیامردی/مصطفی منصور بستانی

چکیده:     امروزه بحث توسعه سیاسی از مباحث عمده جامعه ماست. با نگاهی با تاریخ معاصر در می‌یابیم با آنکه بحث توسعه سیاسی و به عبارتی ساخت مدرن نظام سیاسی از دوره مشروطه به این طرف همیشه مطرح بوده اما هنوز جامعه ما نتوانسته به سطوح بالای توسعه یافتگی سیاسی …

مشاهده بیشتر »