صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / شماره اول -تابستان1395

شماره اول -تابستان1395

شماره اول- تابستان ۱۳۹۵

  ۱-مولفه های هویت و وحدت ملی در ایران عصر صفوی :دکتر ساسان طهماسبی   ۲-بررسی اقتصاد ایران در دوره افشاریه :آسیه ایزدیار   ۳-بررسی وجه تسمیه اصفهان :آناهیتا فرهادی   ۴-بررسی مقامات و مناصب روحانیون در دورۀ قاجاریه با تاکید بر منابع :مریم دخت مجیدی   ۵-بررسی علل و …

مشاهده بیشتر »