صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / شماره بیست وبیست ویک

شماره بیست وبیست ویک

1-مروری بر سابقه دارالایتام‌های غیردولتی در دوره قاجار/ فیروزه غفاری راد

چکیده: ایرانیان از دیرباز مردمانی دیندار و نیکوکار بودند و در انجام تعالیم مذهبی و رهنمودهای اخلاقی از یکدیگر پیشی می‌گرفتند. اکثر ثروتمندان و دولت مردان در تلاش بودند تا اثر خیری از خود به جا بگذارند. به همین دلیل بخشی از آنچه را به دست آورده بودند صرف تاسیس …

مشاهده بیشتر »