صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / شماره دوازدهم-بهار1398

شماره دوازدهم-بهار1398

1-بررسی تغییرات تقسیمات ایالتی در ایران دوره فتحعلیشاه ومحمد شاه قاجار/ مریم دخت مجیدی

چکیده: تقسیمات کشوری در ایران یعنی تقسیم کشور به ایالات و ولایات و استانها و شهرستانها و… می‌باشد. این تقسیمات از دیرباز در جامعۀ ایران وجود داشته است. با وجود تمام جابه‌جایی‌هایی که در گسترۀ تاریخ در حدود کشور صورت می‌گرفت باز هم پیکرۀ اصلی آن حفظ می‌شد که این …

مشاهده بیشتر »

2-بررسی عملکرد کمپانی های خارجی  و تأثیر آن بر اوضاع اقتصادی خلیج فارس در دوره صفویه (با تکیه بر نقش بندربصره)/ طیبه‌ادریسی*

چکیده: خلیج فارس در طول تاریخ باتوجه به جایگاه و موقعیت خاص و ویژه جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است. خلیج فارس در گذر تاریخی خود، هریک از بنادر آن از اهمیت تجاری و اقتصادی بالایی برخوردار بوده و به عنوان قطب تجاری آن …

مشاهده بیشتر »

3-حکمرانی خوب در اندیشه اندیشمندان عصر سلجوقی / مجتبی ملکی*

چکیده: در عصر سلاجقه صاحبان تفکر چون غزالی، خیام، سهروردی، خواجه نظام الملک طوسی و …؛ در حوزه اندیشه پردازی در عرصه های مختلف علوم تفکر و نظریه در ایران ظهور پیدا کردند و بواسطه‌ی نقش آفرینی اندیشمندان مذکور، این دوره به یکی از ادوار شاخص در زمینه اندیشه پردازی …

مشاهده بیشتر »

4-بررسی اختلال های رفتاری شخصیت مظفرالدین شاه/ سیما سلحشور *

چکیده: هدف از این پژوهش بررسی اختلال های رفتاری شخصیت مظفرالدین شاه و تأثیر این شخصیت بر عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ایران است. تمام دوره زندگانی انسان چیزی نیست جز یک سیستم تربیت روانی و رفتاری که او را برای مواجه شدن باموضوعات مختلف آماده و مهیامی …

مشاهده بیشتر »