صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / شماره دوم، پاییز 1395

شماره دوم، پاییز 1395

1-پیشه ورانِ شاعر در روزگار تیموریان/یزدان فرخی                                                          

چکیده: گرایش پیشه وران و گروههای وابسته به بازار به فعالیت های فرهنگی و حضور آنها در زمینه های ادبی و به ویژه شعر، عرصه ای قابل توجه برای شناختی دقیق تر از زندگی صنفی پیشه وران محسوب می شود. در این پژوهش با بررسی تذکرۀ مجالس النفائس اثر میرعلیشیر …

مشاهده بیشتر »

2-بررسی اصلاحات ارضی فارس در دوره  محمد رضا شاه پهلوی / راضیه صلواتی، دکترمحمودرضا کوه کن **

چکیده: در پژوهش حاضر تلاش می شود تا ضمن بررسی زوایای مختلف اصلاحات ارضی فارس در دوره ی محمد رضا شاه به این سوال اساسی پاسخ داده شود که این اصلاحات چه پیامدها و واکنش هایی در فارس به دنبال داشته است؟  به نظر می رسد زمانی که خاندان پهلوی …

مشاهده بیشتر »

3-جشن نوروز در دوره ساسانیان وقرون نخستین اسلامی/کبری مقیمی*

چکیده: قرون نخستين اسلامي یکی از ادوار مهم تاریخ ایران است. ورود عناصر جمیعتی جديد از دو سوي غرب و شرق به فلات ايران با تحولات عمده سیاسی و فرهنگی توأم بود. با شروع حكومت‌هاي نيمه مستقل در قلمرو شرقي خلافت احياء برخي از سنن امپراطوري ساساني در دستور كار …

مشاهده بیشتر »

4-بررسی تبعیدیان ایرا‌نی و مخا‌لفان انگلیسی دیپلماسی ادواردگری وزیر امورخارجه ا‌نگلستان در ا‌بتدای قرن 20 /دکتر حسین پندار *

چکیده: از میان پیامدهای ناگوار کودتای 1908م در به توپ بستن مجلس شورای ملی ایران توسط قوای قزاق، ظهور قشر جدیدی از وکلای متواری مجلس ، برخی آزادیخواهان و فعّالان سیاسی بنام تبعیدیان و مهاجران سیاسی ایران ، اتّفاقی بود که در سایۀ اقدامات و فعّالیت های سیاسی شان در …

مشاهده بیشتر »