صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / شماره سوم- زمستان 1395

شماره سوم- زمستان 1395

1-بررسی نخست وزیری دوره اول قوام السلطنه/  دکتر سید صاحب برزین*،محمد ذوقی**

 چکیده: از جمله رجال ذی نفوذ سیاسی دوران حکومت قاجار و پهلوی، احمد قوام السلطنه آشتیانی است . وی با استفاده از استعدادهای ذاتی و وابستگی که دربار آن روزگار داشت، توانست نقش ارزنده ای در مطالبات سیاسی ایفا کند .  البته مهارتهای وی در کسب علم وسیاست زمانه خویش، …

مشاهده بیشتر »

2-پنجاه و سه نفر و زمینه های تشکیل آن / پروانه گودرزی*

چکیده: شرایط آشفته و فاجعه بار ایران در دوران پس از مشروطه تا روی کار آمدن رضا شاه، همواره اقشارروشنفکر و اروپا رفته­ی ایرانی را به این فکر وا می داشت که: چگونه می شود فاصله جامعه­ ی ایران و اروپا را کم کرد؟ تجربه­ ی این گروه های روشنفکر از …

مشاهده بیشتر »

3-زمینه های وقوع جنگ چالدران و دلایل شکست صفویان با تکیه بر اسناد / دکتر حسن رازنهان* ،رضا دریکوندی** ،عصمت بلوچ زهی*** ،حمید بیرانوند****

چکیده: با تشکیل حکومت صفوی و تغییراتی که در اوضاع سیاسی و مذهبی ایران بوجود آمد زمینه های بروز اختلاف و درگیری بین حکومت صفوی و امپراتوری عثمانی بتدریج فراهم شد. صفویان با استفاده از شور انقلابی پیروان و حامیان خویش درصدد بدست آوردن قلمروی برای خود در منطقه آناتولی …

مشاهده بیشتر »

4-بررسی نمادهای سیاسی- مذهبی سکه­هاي گروه نخست شاهان محلی فارس / امیر امیری نژاد* ، مریم رحمان ستایش**

چکیده: مطالعۀ تاریخ ایران در دوران بعد از اسکندر، دورانی که تحت عنوان « هلنیسم» یاد می­شود، فاقد منابع دست اول مکتوب است، از این رو برای بازسازی تاریخ حکومت­های محلی این دوره بخصوص فارس از منابع قابل دسترس محلی استفاده می­شود؛ بدون شک مفیدترین و قابل استنادترین منابع محلی …

مشاهده بیشتر »