صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / شماره شانزدهم وهفدهم-بهار و تابستان 1399

شماره شانزدهم وهفدهم-بهار و تابستان 1399

1-بررسی اشعار شاعران دوره مشروطه در مخالفت باحجاب زنان ( ایرج میرزا، عارف قزوینی، میرزاده عشقی)/تهمینه رئیس السادات*

چکیده مقوله کشف حجاب در تاریخ معاصر ایران، یکی از مباحث بحث‌انگیز و مهم در حیطه اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی رضاشاه می‌باشد.در واقع، دیدگاه‌های زندگی به سبک اروپایی پس از انقلاب مشروطه، روشنفکران را بر آن داشت تا حضور هر چه بیشتر زنان را  در  صحنه اجتماع  مطرح سازند و …

مشاهده بیشتر »

9-مروری بر شیوه‌های آشنایی ایرانیان با تمدن‌نوین اروپا در دورۀ ناصری و مظفری/ریحانه حمیدی*

چکیده: آشنایی ایرانیان با اروپاییان و تمدن جدید اروپایی قبل از تشکیل سلسلۀ قاجار صورت گرفته بود، ولی از آنجا که تماس و برخوردها موردی و یک جانبه( حضور اروپاییان در ایران) بود، لین شناخت بسیار محدود و کم دامنه بوده و تأثیر ژرفی بر نهادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و …

مشاهده بیشتر »