صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / شماره ششم- پاییز1396

شماره ششم- پاییز1396

1-نگرشی بر علم نجوم و ساخت رصدخانه‌ها در دنيای اسلام / محمد حسن بيگي* ، فرهاد صبوری فر**

چکيده: تفکر در عالم خلقت و خصوصا آسمانها، علمي کهن نزد بشريت محسوب مي‌شد که عجايب آن حتي باعث پرستش صور فلکی در ميان تعدادي از اقوام جهان شده و آنها را به تفحص بيشتر در اين اصوار وادار کرده است. دانشمندان دنياي اسلام نيز به دلايل مختلفي به شناخت …

مشاهده بیشتر »

2-عکاسان ایتالیایی در ایران (سال‌های 1864-1848م)١ نویسندگان: ماریا فرانچسکا بونه‌تی، آلبرتو پرندی مترجم: مصطفی لعل شاطری *

چکیده: مقاله حاضر به بررسی چند عکاس ایتالیایی به نام‌های لوییجی پشه، آنتونیو جیانوزی، لوییجی مونتابونه می‌پردازد که در آغاز رواج فن عکاسی در ایران در دربار قاجار مدتی به فعالیت مشغول بودند. رویکرد اصلی به واکاوی فعالیت آنان در رابطه با زندگی و امور مورد توجه ناصرالدین شاه پرداخته …

مشاهده بیشتر »

3-مقایسه گزارش تتوی در رابطه با سلجوقیان با گزارش نیشابوری و راوندی بعدازحمله مغول/ آ

چکیده: راوندی نویسنده کتاب راحه الصدور و نیشابوری نویسنده کتاب سلجوقنامه است ،دو مورخ متعلق به دوره سلجوقی هستند و تتوی نویسنده کتاب تاریخ الفی است که یک قرن بعد به تألیف این کتاب دست زده . بین این سه رساله شباهت ها و همچنین تفاوت هایی موجود است این …

مشاهده بیشتر »

4-بررسی وضعیت فرهنگ وتوسعه سیاسی سیستان در دروان قبل و بعد از انقلاب اسلامی/ پرویز رضا میر لطفی* ،حبیب الله جوان سیامردی** ،مصطفی منصور بستانی***

چکیده: امروزه بحث توسعه سیاسی از مباحث عمده جامعه ماست. با نگاهی با تاریخ معاصر در می‌یابیم با آنکه بحث توسعه سیاسی و به عبارتی ساخت مدرن نظام سیاسی از دوره مشروطه به این طرف همیشه مطرح بوده اما هنوز جامعه ما نتوانسته به سطوح بالای توسعه یافتگی سیاسی برسد. …

مشاهده بیشتر »