صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / شماره هجدهم و نوزدهم-پاییز و زمستان 1399 (صفحه 2)

شماره هجدهم و نوزدهم-پاییز و زمستان 1399

5-زندگی و محیط علی شریعتی: بازاندیشی و نقد میراثی زنده ، بخش اول / احمد معصومی*

چکیده    این مقاله با عنوان «زندگی و محیط علی شریعتی: بازاندیشی و نقد میراثی زنده» به شرح و تحلیل محیط سیاسی و فکری که علی شریعتی (2 آذر 1312-29 خرداد 1356) از دل آن اندیشه نوینی را خلق کرد، می پردازد و آن را مورد بازاندیشی و نقد قرار …

مشاهده بیشتر »

6-کوروش  پادشاه گذشته، الگوی معاصر / فرشته طبیب*

چکیده:    کوروش از پادشاهان معروف ایران و جهان است که در اذهان عمومی به پادشاهی خردمند، دلسوز، عادل، مدیر و … مطرح است. او با منش و رفتار خویش مسائلی کلیدی چون آزادی فکری و مذهبی و تساوی حقوق افراد و … را در امور سیاست، مذهب، فرهنگ و …

مشاهده بیشتر »

7-واکاوی وصیت‌نامه اشرف‌الملوک امینی (فخرالدوله) برپایه ویژگی‌های زیست روزمره و اجتماعی ایرانیان در تاریخ،حق مادام الحیات / * مهدی یساولی

چکیده    نوشتار پیش رو کاوشی در زمینه بررسی‌های یک سند تاریخی «وصیت‌نامه» به شمار می‌آید. وصیت‌نامه اشرف‌الملوک امینی ملقب به فخرالدوله، شاهزاده قاجاری از آوازه‌ای بلند در دهه‌های پایانی حکومت قاجار و سراسر دوره پهلوی تا دهه سی خورشیدی برخوردار بوده است. او را یکی از توانمندترین و نیرومندترین …

مشاهده بیشتر »

8-گزارشی از کارگاه بین المللی تاریخ، هنر و حماسه در حوزه نسخ خطی مصور فارسی و لاتین  قرون وسطی در مرکز مطالعات فرهنگی نسخ خطی دانشگاه هامبورگ از 19 تا 22 ژانویه 2021 / * تهیه و ترجمه: سید حسین حسینی صدیق

معرفی مختصر مرکز مطالعات فرهنگی نسخ خطی دانشگاه هامبورگ این مرکز از سال 2012 با هدف ایجاد یک محیط بین المللی برای مطالعۀ همه نسخه های خطی جهان با تنوع غنی فرهنگ ها و فراتر از قواعد خشک دانشگاهی و مرزهای سنتی زمان و مکان تاسیس شده است. در این …

مشاهده بیشتر »