صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / شماره هفتم- زمستان 1396

شماره هفتم- زمستان 1396

1-رونق صنعت گردشگری و تأثیرات مثبت و منفی آن بر بافت سنتی شهر یزد با تأکید بر مسجدجامع از منظر راهنمایان گردشگری / زینب ملک ثابت *

چکیده: موضوع این پژوهش تأثیر رونق گردشگری بر بافت سنتی شهر یزد و با تأکید بر مسجدجامع از منظر راهنمایان گردشگری است. اطلاعات به شیوه‌ی میدانی با مصاحبه با راهنمایان گردشگری به دست آمده و تأثیر در چهار حوزه فرهنگ، اقتصاد، امنیت و سلامت بافت بررسی شده است. یافته های …

مشاهده بیشتر »

2-کلیسای تادئوس مقدس و جایگاه آن در گردشگری داخلی/ پطروس واردانیان

چکیده: امروزه گردشگری یکی از صنعت‌های مهم دنیا به شمار می‌آید و کشورهای زیادی باتوجه به شناخت پتانسیل خود در زمینه جذب گردشگران سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام می‌دهند. ایران یکی از کشور‌های مهم خاورمیانه است که دارای پتانسیل فراوانی برای جذب گردشگران می‌باشد. به دلیل برخورداری از تمدنی کهن و حضور …

مشاهده بیشتر »

3-برنامه رفاه اجتماعی در دوره پهلوی دوم: مطالعه موردی تغذیه کودکان و اقدامات انجمن ملی حمایت کودکان/ درخشان نوری*

چکیده: کودکان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه هستند و به دلیل عدم توانایی در حفظ و نگهداری خویش، باید خانواده‌ها و نهادها و مراکز مربوطه برنامه‌ ها و تمهیداتی برای تامین رفاه و شرایط مناسب کودکان اتخاذ نمایند تا این دوران بسیار مهم را با امنیت و سلامتی پشت سرگذارند، در راستای …

مشاهده بیشتر »

4-روند قانونی شدن تساهل و تسامح نسبت  به اقلیت‌های دینی در ایران پس از مشروطه تا روی کار آمدن رضاشاه/ پروانه گودرزی

چکیده: جامعه‌ی ایرانی، پس از روی کار آمدن صفویان تا اواخر قاجاریه، با روند رو به رشدی از تعصبات دینی و خرافات همراه بود که در آن متعصبین مذهبی به دلایل مختلف می‌کوشیدند تا عرصه را بر پیروان سایر ادیان و مذاهب تنگ کنند. گسترش ارتباطات ایران با اروپا و …

مشاهده بیشتر »