صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / شماره پانزدهم- زمستان 1398

شماره پانزدهم- زمستان 1398

1-بررسی تطبیقی نماد خورشید و جایگاه آن در تاریخ اندیشه ایران و هند باستان/ آمنه اصغریان * ،فاطمه رستمی **

چکیده: انسان از همان زمان که پا به عرصه گیتی گذاشت، برای رفع ترس‌ها و آشوب‌های درون و بیرون خود دنبال مأمن و ملجایی می‌گشت، خورشید از جمله عناصری بود که بشر به آن پناه می‌برد و از آن مدد ‌جُست. این نماد نورانی عنصر وحدت و یکپارچگی در تمام …

مشاهده بیشتر »

2-پژوهشی پیرامون گفتمان قدرت در تکوین تاریخ‌نگاری محراب‌های ‌زرین‌فام عصر خوارزمشاهی/ محمد زهدی* ،اصغر کفشچیان مقدم**

چکیده: در سراسر تاریخچه سفالگری و از میان تمام شیوه‌های تزئین سفال، لعاب زرین‌فام به سبب درخشش و انعکاس طلاگونه‌اش همواره مورد توجه و تحسین همگان بوده‌است. کاشی‌های زرین‌فام هم‌زمان با آغاز قرن هفتم هجری قمری به بستر محراب‌ها راه‌یافتند و استفاده از آن‌ها یکی از زیبا‌ترین روش‌ها در تزئین …

مشاهده بیشتر »

3-نوگرایی مسلمانان روسیه در آستانه سده بیستم معمای مدرنیته و روسی سازی / کلثوم عابدی*

چکیده: نوگرایی به عنوان یک پدیده غربی و اروپایی از سده پانزدهم به بعد آثار مهمی بر سایر ممالک و جوامع داشته و واکنش های متفاوتی در این جوامع پیرامونی ایجاد شده است. روسیه نیز از همان سده های شانزدهم به بعد، در معرض این امر بوده و در مراحلی …

مشاهده بیشتر »

4-جستاری بر نقش روشنفکران ایرانی در طرح حقوق زنان طی دوره قاجار تا پیش از انقلاب اسلامی/ گلرنگ خدیوی

چکیده: در اروپا در آغاز قرن نوزدهم صحبت از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان شد. الفاظی چون فمینیسم فضا را برای بحث و گفتگو راجع به حقوق مساوی زنان و مردان، به ویژه در مورد حق رای، حق تحصیل، حق اشتغال آماده نمود. در پی این دیدگاه همزمان در …

مشاهده بیشتر »