صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / شماره پنجم-تابستان 1396 (صفحه 2)

شماره پنجم-تابستان 1396

5-بررسی مقامات اداری شهر اصفهان در دوره صفوی / مرضیه دری

چکیده: کلانتر، داروغه و کدخدا جز مدیران اصلی شهرهای اصفهان محسوب می‌شدند و در کنار سایر مقامات مانند نقیب و محتسب امور اداری و مالی شهرها را برعهده داشتند. اختیارات کلانتر بیشتر به مسائل و امور داخلی شهر محدود میشد و تحت نظر حاکم کار میکرد و مدافع حقوق مردم …

مشاهده بیشتر »

6-وضعیت پوشش زن ایرانی با تکیه بر پوشش و لباس زنان بختیاری از آغاز تاکنون/ حمید اشرفی خیرآبادی*

چکیده: بر اساس دست نوشته ها ، کتیبه ها ، نقوش مختلف و کتابهای دینی زرتشتیان زن ایرانی همیشه دارای پوشش بوده است.پوشش زنان ایرانی بر اساس جغرافیا و دین تنوع مختلفی داشته است . وضع پوشش و نوع لباس در ایران در دوره های مختلف با تغییراتی همراه بوده …

مشاهده بیشتر »