صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها (صفحه 21)

چکیده مقاله ها

۶- بررسی سازمان اداری افشاریه / سعید جعفری شاهملکی

چکیده برای بررسی یک حکومت و آگاهی از ارکان قدرتش، شناخت سازمان اداری آن حکومتالزامیست. سازمان اداری افشاریه وارث ساخت اداری حکومت های پیشین ایران دوره اسلامی  و  بطور مشخص دوره صفویه می باشد.  در این دوره شاخصه نظامی گری بر سایر ارکان مسلط شده و شاه شخصا” بسیاری از …

مشاهده بیشتر »

۷- روابط صفویه با تاتارهای کریمه / لیلا محبی

چکیده: تاتارهای کریمه بازمانده اولوس جوجی بودند که از قرن نهم هجری زیر سلطه امپراتوری عثمانی درآمده و در جریان منازعات عثمانیها و صفویه، به عنوان متحد عثمانی ها بارها به آذربایجان و قفقاز حمله کردند. اوج حملات آنها به ایران در زمان شاه محمد خدابنده بود. در زمان شاه …

مشاهده بیشتر »

۸- وزارت ابن عميد و نقش آن در تثبيت و توسعه سياسي آل بويه/ شهلا منصوری قوام آبادی

چکیده: سیاستهای ابوالفضل ابن عمید به عنوان وزیر در عرصه های مختلف سیا‌سی، نظامی، فرهنگی و مذهبی سبب ایجاد تحولاتی عظیم درگستره ساختارآل بویه گردید. ابن عمید، باتوجه به دارا بودن نقش مهم وزیر و صاحب دیوان، بالطبع تاثیر زیادی بر تحولات ا‌ین دوره گذا‌شت و  به نوبه خود با …

مشاهده بیشتر »

۹- بررسی رویکرد اقتصادی در مناسبات ايران و اروپا در دوره‌ی ايلخانان کریم فرجی، میلاد پرنیانی، سلیمان جینه ور

چکیده: مغول‌ها با زور شمشیر در آسیا بر سرزمینهای وسیعی  از ترکستان، چین، خوارزم، ایران، آناطولی و عراق مسلط  شدند. آنان همچنین بخش شرقی اروپا را فتح کردند، برای مدتی اروپا  با حالتی از تحیّرنظاره‌گر فتوحات مغول‌ها بود؛ مرگ اوکتای فرزند چنگیز ادامه فتوحات مغول‌ها در اروپا را متوقف کرد.اروپاییان …

مشاهده بیشتر »