صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها (صفحه 3)

چکیده مقاله ها

۵-کاشی‏کاری دوره تیموری / زهره رحیم ‏پور

چکیده: دوره تیموری یکی از دوران درخشان هنر و معماری اسلامی محسوب می‏شود. در این دوره پیشرفت‏های قابل توجهی در عرصه‏ های مختلف تزئینات معماری از جمله کاشی‏کاری صورت گرفته است. این هنر از دیرباز در ایران مرسوم بود، لیکن در دوره‏ی تیموریان به حدّ کمال خود رسید. در این …

مشاهده بیشتر »