صفحه اصلی / فرهنگ اقوام مختلف ایران

فرهنگ اقوام مختلف ایران

All Of Your Notebook computer Queries Resolved Right here

A lot of people adore the technology which is in all the new laptops these days, but for many people it gets confusing on account of each of the improvements in this particular excellent innovation. In case you are searching for a whole new notebook, or perhaps you simply want …

مشاهده بیشتر »

6- جنگ طراز و راهبرد حکومتی امیر اسماعیل سامانی در برابر ترکان وآثار ونتایج آن/ رضا دریکوندی*، صالح پرگاری**

چکیده: ا‌میر اسماعیل سامانی پس از تثبیت پایه‌های داخلی قدرت خویش تصمیم گرفت برای جلوگیری از تهاجم ترکان به قلمروش وکسب منافع اقتصادی ومشروعیت مذهبی به قلمرو آنها لشکرکشی کند در این راستا در سال 280 ه.ق در طی یک عملیات نظامی دقیق و حساب شده  توانست شهر طراز پایتخت …

مشاهده بیشتر »