آخرین اخبار : 

 

چکیده مقالات شماره دهم-پاییز1397

۵-بررسی تطبیقی مصوبات مجالس شورای ملی دوران پهلوی و شورای اسلامی جمهوری اسلامی درباره آثار و بناهای تاریخی ایران (از مجلس اول تا مجلس نهم)/ حسام الدین فضائلی

  چکیده:  بافت‌های تاریخی که مجموعه بناهای آن؛ پیشینه­ ی معماری، فرهنگی، ‌تاریخی و سبک زندگی گذشته کشورمان را در خود جای داده است، سال‌هاست که در بسیاری از شهرها با آسیب­های جدی مواجه شده است. در دهه‌های گذشته آثار به جای مانده تاریخی و بناهای باستانی ایرانی دستخوش تغییرات شگرفی شده است ، ولی برای حفظ این آثار در دوره مجلس شورای ملّی و شورای ...