آخرین اخبار : 

 

چکیده مقاله های شماره دوم، پاییز 1395

۲- بررسی اصلاحات ارضی فارس در دوره محمد رضا شاه پهلوی/دکترمحمودرضا کوه کن ، راضیه صلواتی

چکیده: در پژوهش حاضر تلاش می شود تا ضمن بررسی زوایای مختلف اصلاحات ارضی فارس در دوره ی محمد رضا شاه به این سوال اساسی پاسخ دادهشود که این اصلاحات چه پیامدها و واکنش هایی در  فارس به دنبال داشته است؟  به نظر می رسد زمانی  که خاندان پهلوی قدرت را  در  ایران به دست گرفتند جهان غرب در اوج پیشرفت های علمی و ...

۳- جشن نوروز در دوره ساسانیان وقرون نخستین اسلامی/ کبری مقیمی

چکیده: قرون  نخستين اسلامي یکی از ادوار مهم تاریخ ایران است. ورود عناصر جمیعتی جديد از دو سوي غرب و شرق به فلات ايران با تحولات عمده سیاسی و فرهنگی توأم بود. با شروع حكومت‌هاي نيمه مستقل در قلمرو شرقي خلافت احياء برخي از سنن امپراطوري ساساني در دستور كار قرار گرفت. اين  حكومت ها در پي ايجاد امپراطوري وسيعي بودند و  لازمه اداره ...

۴-بررسی همگرائی تبعیدیان ایرا‌نی و مخا‌لفان انگلیسی دیپلماسی ادوارد گری وزیر امورخارجه ا‌نگلستان در ا‌بتدای قرن ۲۰ / دکتر حسین پندار

چکیده:     از میان پیامدهای ناگوار کودتای 1908م در به توپ بستن مجلس شورای ملی ایران توسط قوای قزاق، ظهور قشر جدیدی از وکلای متواری مجلس ، برخی آزادیخواهان و  فعّالان سیاسی بنام تبعیدیان و مهاجران سیاسی ایران،اتّفاقی بود که در سایۀ اقدامات و فعّالیت های سیاسی شان در خارج از ایران، برای اوّلین بار خروج  از حالت انفعالی و  قرار گرفتن در ...

۵-جایگاه علم پزشکی در دوره هخامنشیان (برگرفته از متون تاریخی و دینی)/اسماعیل پهلوان

چکیده: در پژوهش حاضر ضمن بررسی اطلاعات پزشکی و  جایگاه علم پزشکی در ایران باستان و تاثیر بسزایی که دین در علم پزشکی دوره هخامنشی ، و همچنین پزشکان بیگانه که اغلب در دربار سلاطین هخامنشی مشغول بکار بوده اند. با مراجعه به متون دینی تاریخی به پیشه ارزشمند پزشکی در دوره هخامنشیان پرداخته است. همچنین به نقش مغان و موبدان بعنوان پزشکان اولیه ایران ...