نوشته های جدید
صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / چکیده مقاله های شماره اول -تابستان1395

چکیده مقاله های شماره اول -تابستان1395

۹- نقد علمی نگاره جشن سده در شاهنامه شاه طهماسبی / شهرزاد کریمی

  چکیده:    شاهنامه  را  می توان از جمله کتبی دانست که در تما‌می مکاتب نگارگری ایرانی از مهم ترین و پرکاربرد‌‌ترین‌کتابها در زمینه های کتاب آرایی ایرانی به شمار می‌آید. تعداد زیادی شاهنامه مصور در هردوره  نگارگری به جای مانده است، که گویای این ادعاست. در میان شاهنامه هایی …

مشاهده بیشتر »

۲- بررسی اقتصاد ایران در دوره افشاریه / آسیه ایزدیار

چکیده: نادر شاه افشار که توانست با اقدامات نظامی گسترده خود به عرصه سیاست دست یابد، حکومتی را تشکیل داد که بنیان آن بر ساختار نظامی استوار بود. بنابراین در چنین حکومتی، دیوان سالاری و انضباط حاکم بر آن فدای مصلحت ارتش شد. سیاست های نظامی نادر در ادامه حکومتش …

مشاهده بیشتر »

۳- بررسی وجه تسمیه اصفهان / آناهیتا فرهادی

چکیده: این مقاله در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که نام اصفهان به چه معناست و از چه روی برای اشاره به این منطقه جغرافیایی در نظر گرفته شده است. برای  پاسخ  به  این  پرسش حتی المقدور تمامی فرضیه‌های موجود، گردآوری شده  و  استدلال‌های پشتیبان هریک از این …

مشاهده بیشتر »

 ۴- بررسی مقامات و مناصب روحانیون در دوره ی قاجاریه با تاکید بر منابع / مریم دخت مجیدی

چکیده: در دورۀ قاجاریه، گروههای مهم جامعه محدود به رهبران قبایل، زمینداران و دیوانسالاران نمی‌شد دو طبقۀ مهم دیگر نیز وجود داشتند: یکی طبقۀ مذهبی  و دومی طبقۀ تجار که وجوهات نقدی آ‌نها را فراهم می‌کردند.  نهادهای مذهبی، مانند گذشته بخصوص در دوره صفویه، تابع سیاست های دولتی بودند و …

مشاهده بیشتر »