نوشته های جدید
صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / چکیده مقاله های شماره اول -تابستان1395 (صفحه 2)

چکیده مقاله های شماره اول -تابستان1395

۵- بررسی علل و پیامدهای گسترش فحشا در دوره‏ ی صفوی / مرضیه کاظمی

  چکیده: گرایش به فحشا، یکی از آسیب‏های اجتماعی است که جوامع در دوره‏های زمانی متفاوت، همواره با آن مواجه بوده ‏اند. در زمان صفویه، در بین گروه‏های مختلف اجتماعی این رفتارهای غیر اخلاقی، تحت تاثیر عوامل متعددی در مناطق مختلف، با شدت و ضعف‏هایی بروز می‏کرد. یکی ازعوامل مهم …

مشاهده بیشتر »

۶- بررسی سازمان اداری افشاریه / سعید جعفری شاهملکی

چکیده برای بررسی یک حکومت و آگاهی از ارکان قدرتش، شناخت سازمان اداری آن حکومتالزامیست. سازمان اداری افشاریه وارث ساخت اداری حکومت های پیشین ایران دوره اسلامی  و  بطور مشخص دوره صفویه می باشد.  در این دوره شاخصه نظامی گری بر سایر ارکان مسلط شده و شاه شخصا” بسیاری از …

مشاهده بیشتر »

۷- روابط صفویه با تاتارهای کریمه / لیلا محبی

چکیده: تاتارهای کریمه بازمانده اولوس جوجی بودند که از قرن نهم هجری زیر سلطه امپراتوری عثمانی درآمده و در جریان منازعات عثمانیها و صفویه، به عنوان متحد عثمانی ها بارها به آذربایجان و قفقاز حمله کردند. اوج حملات آنها به ایران در زمان شاه محمد خدابنده بود. در زمان شاه …

مشاهده بیشتر »