آخرین اخبار : 

 

چکیده مقاله های شماره هشتم- بهار1397

۱- مقاومت و تسلیم (تفسیر و نقد رمان دلیران تنگستانی)/ احمد معصومی

چکیده:  رمان دلیران تنگستانی شرح یک‌ رشته وقایع تاریخی است که هنگام جنگ بین‌الملل اول،در جنوب ایران، در ناحیه تنگستان و اطراف بوشهر رخ‌ داده است و محمدحسین رکن زاده آدمیت این وقایع را به‌صورت یک رمان تاریخی به رشته تحریر کشیده است. در این مقاله نشان داده‌شده که متن داستان ارتباط تنگاتنگی با جامعه‌ای که آدمیت در آن زندگی می‌کرد، دارد و نویسنده در ...

۲- گونه شناسی نان­ها و تنورهای شهر همدان/ لیلا توانگر رنجبر  

  چکیده:     شاید بتوان نان و تنور را دارای جایگاه یگانه ای دانست که ریشه در جسم و جان ما دارد و این خود به تنهایی مبین اهمیت تحقیق و پژوهش در این حوزه است. از طرفی دیگر در مناطق مختلف ایران، گونه های متنوعی از نان و تنور وجود دارد که ثبت آنها در شکل گیری روایتی صحیح از ملتی موثر است. بررسی تنورهاو نانهای ...

۳- بررسی اصلاحات نظامی در ایران عصر قاجار(پیش از مشروطه) و آسیب­های آن/ معصومه حیدری مهر، سمیه سهراب زاده

چکیده:  برنامه اصلاحات در ایران عصر قاجارمطابق مقتضیات زمان حول محور اصلاحات نظامی بود در واقع شروع جنگ ایران و روسیه ضرورت ترمیم سپاه را باعث شد. هدف عباس میرزا تشکیل ارتشی منظم و دائمی بود اما دستاوردهای نظامی ولیعهد که با مخالفان داخلی و کسری بودجه همراه و به شدت متأثر از سیاستخارجی قدرتهای بیگانه که مجریان اصلاحات نظام در کشور بودند، پس از ...

۴- بررسی خطوط خوش­نویسی كتيبه­ های سنگ مزارهای شهدای جنگ چالدران درشهیدگاه اردبیل / صابر صفایی

  چکیده:  سنگ مزارهای هردوره­ ی تاریخی، متناسب با فرهنگ و هنر آن دوره ساخته شده و اطلاعات تاریخی،سیاسی، مذهبی و اعتقادات مردمی را به آینده منتقل می­ کنند. یکی از هنرهای کاربردی و قدیمی درایران حکاکی سنگ مزار است که ارتباط بسیار نزدیک و گسترده ­ای با هنر خوشنویسی ایرانی دارد، بنابراین سوالی مطرح می­ شود که چرا در همه­ ی سنگ مزارها، از خوشنویسی ...