آخرین اخبار : 

۳- نظام قضایی در عصر ناصری با تاکید بر صندوق عدالت و کارکرد آن / رضا پورحسین چراغی

چکیده:

 نوشته های تاریخی دوره قاجاریه حکایت از پویایی و تفکر پیرامون اصلاح قوانین و کارآمدی

دستگاه قضایی و حکومتی در آن عصر  دارد که بواسطه حضور صدراعظم های توانا اما کم تعداد

این امر فراز و نشیب فراوانی داشت و به منزل مقصود نرسید.

در این سیر تحول گسترده در نظامقضایی عصرقاجار ابداعاتی جهت انجام بهتر امور و رسیدگی

سریعتر به امور مردم انجام شد که یکی از این ابداعات صندوق عدالت بود که در دوره حکومت

ناصرالدین شاه جهت ارتباط مستقیم مردم با دربار و رسیدگی سریعتر بهشکایات مردم در شهرهای

دیگر، در مراکز شهرها نصب شد.

این پژوهش بر آن است تا در یک تحقیق تاریخی ضمن بررسی چرایی به وجود آمدن صندوق

عدالت و بررسی جانبی سیستم قضایی آن دوران، کارکرد صندوق عدالت و بازخورد آن را در جامعه

مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه ها : صندوق عدالت، ناصرالدین شاه، نظام قضایی، وزارت عدلیه ، مطالبات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *